Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty Krystyny R e m b i s z e w s k i e j . Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Warszawa – Łomża 2016, ss. 319

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2018). Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty Krystyny R e m b i s z e w s k i e j . Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Warszawa – Łomża 2016, ss. 319. Slavia Occidentalis, (74/1), 186-187. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.15
Dział
Recenzje