Opowieściowy wzór przeznaczenia bohaterów
PDF

Słowa kluczowe

Myth
protected by fate
persecution of a child
heavenly omens
fulfilment of prophecy
structural analysis

Jak cytować

Čechová, M. (2018). Opowieściowy wzór przeznaczenia bohaterów. Slavia Occidentalis, (74/2), 65–76. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.23

Abstrakt

As a result of an analysis of folk types 461 and 930 (‘protected by fate’) their thematic and motif-based intersections in the comparative framework of European and Asian literary tradition can be identified. At the same time, these intersections are inter-culturally valid. The research shows that an invariant semanteme of all the myths, folk tales and legends studied is the unsuccessful attempt of a man of high social standing and power to kill his successor, who has been chosen by fate. This ancient narrative motif also contains the famous Biblical motifs, such as the persecution of a child, heavenly omens and the fulfilment of a prophecy.

https://doi.org/10.14746/so.2017.74.23
PDF

Bibliografia

Aarne A., Der reiche Mann und sein Schwiegersohn, Hamina 1916.

Aarne A., Thompson S., The Types of the Folktale, Helsinky 1961.

Afanasjev A.N., Marko bogatyj a Vasilij bezsčastnyj, [w:] A.N. Afanasjev, Narodnye russkie skazki 2, Moskva 1855, s. 61–69.

Bolte J., Polívka G., Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Leipzig 1913, s. 276–292.

Brüder Grimm, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, [w:] Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Band 1, Berlin 1812, s. 122–130.

Cosquin E., La Légende du page desainte Elisabeth de Portugalet les nouveaux documents orientaux, Paris 1912, s. 320–326.

Dobšinský P., Barcélly, čo slzy osúšal, [w:] P. Dobšinský, Prostonárodnie slovenské povesti, Sošit 8. Turčiansky sv. Martin, 1883.

Dobšinský P., Plavčík a Vratko, čo osúšajú slzy sveta, [w:] P. Dobšinský, Slovenské národné povesti, Bratislava 1996, s. 291–302.

Dvořák K., Chráněnec osudu, [w:] K. Dvořák, Nejstarší české pohádky, Praha 2001, s. 123–129.

Erben K.J., Tri zlaté vlasy Deda Vševeda, [w:] K.J. Erben, Máj, Praha 1860, s. 187.

Homéros, Ilias, Bratislava 1986, s. 113–117.

Horálek K., Folklór a světová literatura, Praha 1979.

Jeremias A., Izdubar – Nimrod: Eine Altbabylonische Heldensage, Leipzig 1891, s. 14–44.

Kadečková H., Cesty pověsti o Amletovi, [w:] Příběh Amleta, prince jutského, jak jej ve své dánské kronice napsal Saxo Grammaticus, Praha 1996, s. 4–23.

Karadžić V.S., Usud, [w:] V.S. Karadžić, Srbské narodni pripovědki. Viedeň 1833, s. 89.

Kastová V., O důvěře ve vlastní osud: ďábel se třemi zlatými vlasy, Brno 2012.

Kerényi K., Mytologie Řeků II.: příběhy héróů, Praha 1998, s. 64–68.

Kristus so sv. Petrom jako mentor. [w:] Codex revúcky C, 1843–1844, s. 57–58.

Kršna, [w:] O zlatem vejci, Brahmovi a vesmírnych světech: mýty starých Indů, Praha 2010, s. 68–69.

Kulda B.M., O chovanci královském, [w:] M.B. Kulda, Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského, Brno, 1854, s. 289–302.

Malý J., Vyslaný k slunci, [w:] J. Malý, Báchorky a pověsti národní IV. Praha 1845, s. 61.

Němcová B., Tři zlaté perá, [w:] B. Němcová, Národní báchorky a pověsti. Praha 1846, s. 3–24.

Němcová B., Cesta k slunci a k měsíci, [w:] B. Němcová, Slovenské pohádky a pověsti, Praha 1857, s. 183.

Polívka J., Súpis slovenských rozprávok I.–V., Turčiansky sv. Martin 1923–1931.

Rimavski J., Cesta k slunci, [w:] J. Rimavski, Slovenskje povesťi, Levoča 1845, s. 21.

Schick J., Corpus Hamleticum, Berlin 1912.

Slovenské ľudové rozprávky, ed. V. Gašparíková, zv. 1.–3., Bratislava 2002–2004.

Škultéty A.H., Dobšinský P., Tri perá z draka, alebo hľadanie zlého a dobrého, [w:] A.H. Škultéty, P. Dobšinský, Slovenské povesti, Banská Štiavnica 1859, s. 125–135.

Tille V., Chráněnec osudu, [w:] Národopisný věstník českoslovanský XII, Praha 1918, s. 369–417.

Tille V., Doplňky: Chráněnec osudu, [w:] Národopisný věstník českoslovanský XIII, Praha 1919, s. 76–78.

Tri perá z draka, [w:] Zábavník prešovský, s. 15–17.

Uriášova smrť (Druhá kniha Samuelova 10-11), [w:] Biblia, Liptovský Mikuláš 1999, s. 301–302.

Uther H.-J., The Types of International Folktales, Helsinky 2004.

Wenzig J., Die Reise zur Sonne, [w:] J. Weinzig, Westslawischer Märchenschatz, Leipzig 1857, s. 36.