Bizancjum jako ideał skazany na unicestwienie i sensotwórcza miłość w cyklu poetyckim O dziełach miłości albo Bizancjum Ivana V. Lalicia
PDF

Słowa kluczowe

Serbian poetry
Ivan V. Lalić
Byzantium
loves that gives meaning

Jak cytować

Maszkiewicz, M. (2018). Bizancjum jako ideał skazany na unicestwienie i sensotwórcza miłość w cyklu poetyckim O dziełach miłości albo Bizancjum Ivana V. Lalicia. Slavia Occidentalis, (74/2), 77–88. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.24

Abstrakt

The goal of this article is to interpret the two motifs indicated in the title which intertwine in the poetic series Of the Works of Love, or Byzantium by Ivan V. Lalić, a Serbian poet. Perception of Byzantium as a reality which, having reached perfection, is annihilated and of love as a meaning-giving category connects with a coherent vision in the author’s entire work. The reflections presented in this article provide an impetus to comprehend the series in question, and Lalić’s entire poetry.

https://doi.org/10.14746/so.2017.74.24
PDF

Bibliografia

Balcerzan E., Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Wrocław 1968.

Delić J., Lalićev dijalog sa savremenom srpskom poezijom – ka eksplicitnoj poetici Ivana V. Lalića, [w:] Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića. Zbornik radova, ur. A. Jovanović, Beograd 2007.

Hristić J., Predgovor, [w:] I.V. Lalić, Izabrane i nove pesme, Beograd 1969.

Jovanović A., Pesnik zrelog leta, [w:] Ivan V. Lalić. Pesnik, ur. D. Hamović, Kraljevo 1996.

Jovanović A., Poezija srpskog neosimbolizma, Beograd 1994.

Jović B., Vizantija i vizantinizam kod K. Kavafija, V.B. Jejtsa, I.V. Lalića i R. Silverberga, [w:] Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića. Zbornik radova, ur. A. Jovanović, Beograd 2007.

Lalić I.V., Dela Ivana V. Lalića, prir. A. Jovanović, t. II: O delima ljubavi ili Vizantija, Beograd 1997.

Lalić I.V., O dziełach miłości albo Bizancjum, wybór, przekład i posłowie J. Salamon, Kraków 1977.

Lalić I.V., Poezija – pohvala čudu zadanog nam sveta (izvodi iz razgovora), [w:] I.V. Lalić, Dela Ivana V. Lalića, prir. A. Jovanović, t. IV: O poeziji, Beograd 1997.

Maszkiewicz M., Hermeneutyka i teoria intertekstualności jako metodologia badań modernizmu w poezji serbskiej drugiej połowy XX w. na przykładzie cyklu Deset soneta nerođenoj kćeri Ivana V. Lalicia, „Adeptus” 2015, nr 6, s. 1–10;

Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića. Zbornik radova, ur. Jovanović A., Beograd 2007.

Šeatović-Dimitrijević S., Lalićevo more, od mediteranske čulnosti do starozavetnog straha, [w:] Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića. Zbornik radova, ur. A. Jovanović, Beograd 2007.

Šeatović-Dimitrijević S., Tradicija i inovacija. Intertekstualnost u pesništvu Ivana V. Lalića, Beograd 2004.

Simović Lj., Smetnje na vezama Ivana V. Lalića, [w:] I.V. Lalić, Smetnje na vezama, Beograd 1975.