Formal Structure of the Text – enquiry into the chapter, the title and the introduction in Julius Zeyer`s prose style.
PDF

Słowa kluczowe

Julius Zeyer
style
chapter
title
introduction

Jak cytować

Schacherl, M. (2018). Formal Structure of the Text – enquiry into the chapter, the title and the introduction in Julius Zeyer`s prose style. Slavia Occidentalis, (74/2), 89–95. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.25

Abstrakt

This paper analyses three aspects (the chapter, the title and the introduction ) of prose by Julius Zeyer, a Czech poet. My explicit goal is to seek a relation between the specific forms of the text’s horizontal arrangement and its narrative rhythm as deduced from a comprehensive approach to the author’s works. The analysis relies on a presumption that in fiction, even the horizontal arrangement of a specific literary work is submitted to the function of aesthetic communication.

https://doi.org/10.14746/so.2017.74.25
PDF

Bibliografia

Bauer J., Velká kniha o jménech, Praha 2003.

Čechová M., Krčmová M., Minářová E., Současná stylistika, Praha 2008.

Hrabák J., Poetika, Praha 1977.

Riedlbauchová T., Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře, Červený Kostelec, 2010.

Schacherl M., K tematické výstavbě raných próz básníka Julia Zeyera, “Bohemistyka” 2009, no. 2, p. 90–98.

Schacherl M., Zeyer vypravěč. Vybrané rysy stylu prozaických Julia Zeyera, České Budějovice 2013.

Scholes R., Kellogg R., Povaha vyprávění, Brno 2002.

Skalická V., Autorské úvody v díle Julia Zeyera, [in:] Texty, Sny, Obrazy. Sborník zeyerovských přednášek, ed. T. Vlček, Písek 1997, p. 42–51.

Voborník J., Julius Zeyer (with two portraits), Praha 1901.

Zeyer J. Spisy Julia Zeyera, I–XXXV, Praha 1902–1907.