Rękopisy literackie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
PDF

Słowa kluczowe

Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences
collections in the Library of Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences
literary manuscripts

Jak cytować

Hojdis, B. (2018). Rękopisy literackie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Slavia Occidentalis, (74/2), 125–134. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.28

Abstrakt

This article is a presentation of literary manuscripts stored in the Library of the Poznan Society for the Advancement of Arts and Sciences. The history of taking over the Sulkowski Archives is briefly described together with manuscripts donated by Wawrzyniec Benzelstjerna Engeström and collections donated by Józef Ignacy Kraszewski. The dramas from Wojciech Simon’s Theatrical Library and autographs of famous people including Cyprian Godebski, Ignacy Krasicki, Ludwik Kropiński, Fryderyk Skarbek, Ignacy Tański, Klementyna Tańska Hoffman, Antoni Edward Odyniec, Stefan Garczyński, Juliusz Słowacki, Władysław Bentkoweski, Jan Zachariasiewicz and Tadeusz Różewicz are regarded by experts as very interesting manuscripts owned by the Society, preserved and regained after 1945. The article presents volume II of the „Inventory of manuscripts“ published in 2017 and a project of digitalizing literary manuscripts from the Society’s collection.

https://doi.org/10.14746/so.2017.74.28
PDF

Bibliografia

Baumgart J., Historia i zawartość Archiwum książąt Sułkowskich w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, „Roczniki Historyczne” 1939, r. 14, z. 1, s. 116–147.

Ciesielski Z., Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 1972.

Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

Dramat obcy w Polsce 1765–1965. Premiery, druki, egzemplarze, t. 1–2, praca zespołowa pod kier. J. Michalika, Kraków 2001, 2004.

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. Bibliografia XIX wieku, sv. Simon Wojciech, https://www.estreicher.uj.edu.pl/xixwieku/baza/ (20.12.2017).

Ergetowski R., Wincenty Kraiński – lektor języka polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie Wrocławskim (1851-1880), w: Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane prof. Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej, Kraków 1997, s. 372394.

German F., Kraiński Wincenty Czesław, „Polski Słownik Biograficzny” t. 15 (1970), s. 96–98.

Grabski T.I., Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström. Setna rocznica śmierci wybitnego Polaka, „TarNowa Kultura” 2010, nr 10, s. 4–5.

Gucia D., Walenty Salkowski – poeta nieznany, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego «Gniazdo»” 2016, s. 83–88.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950), oprac. B. Olejniczak i J. Pietrowicz, Warszawa 2008.

Klupp K. , Każdy napisał 100 listów, „TarNowa Kultura” 2010, nr 10, s. 4–5.

Koryzna W., Pamiętnik Sceny Narodowej w Wielkopolsce do roku 1888, nakładem autora, Poznań 1888.

Kurek K., Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty, Poznań 2013.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, oprac. zespół pod kier. J. Krzyżanowskiego i C. Hernasa, t. 1, Warszawa 1984.

Podłostko-Kłos A., Muzealnik, fundator i darczyńca, „TarNowa Kultura” 2010, nr 10, s. 4–5.

„Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” t. 6, 1871, s. 354–355.

Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1: 1765-1965, red. zespół pod kier. Z. Raszewskiego, Warszawa 1973, sv. Sarnecki Zygmunt.

Witkowski M., Spowiednik Mickiewicza, w: Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka, oprac. komitet red. pod kier. W. Dworzaczka, Poznań 1962, s. 345–352.

Wykaz rękopisów Biblioteki PTPN zaginionych w czasie II wojny światowej, oprac. R. Marciniak, w: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950), oprac. B. Olejniczak i J. Pietrowicz, Warszawa 2008, s. 780–868.

Wykaz rękopisów Biblioteki PTPN zaginionych w czasie II wojny światowej – uzupełnienie, w: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951-2325), oprac. J. Pietrowicz, Poznań 2017, s. 181–189.