Poezie Wilhelma Przeczka v českých a německých překladech
PDF

Słowa kluczowe

Polish poetry
Polish minority
Czech Cieszyn Silesia
Wilhelm Przeczek
transations
Czech language
German language
intercultural communication

Jak cytować

Martinek, L. (2018). Poezie Wilhelma Przeczka v českých a německých překladech. Slavia Occidentalis, (74/2), 135–159. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.29

Abstrakt

In this article, we are presenting the work of a Polish poet from a Polish minority the Czech Cieszyn Silesia Wilhelm Przeczek (7. 4. 1936 v Karviná, Czechoslovakia - 10. 7. 2006 Třinec, Czech Republic) into the Czech and German language, as the author’s poetry was published not only in journals but also in books. We understand translation as an expression of intercultural communication, and especially in the area of the literature of a national minority, which is undoubtedly a Polish ethnic group in the Czech Cieszyn Silesia, it is a paramount phenomenon comparing the quality of literary life in the area with majority culture (Czech); as far as translations into German are concerned, it shows the interest of translators in the work of a poet from the Polish national minority, without this witnessing the emanation of a typical Polish soul in Polish literature in the Czech Republic and former Czechoslovakia, but it is evidence that it is fully competitive in total Polish national culture.

https://doi.org/10.14746/so.2017.74.29
PDF

Bibliografia

Harák I., Dobývání světla, „Nové knihy“ 20. 1. 1999, nr 3, s. 4.

Harák I., V prostoru otevřeném slovy, „Nové knihy“ 12. 4. 2000, nr 15, s. 15.

Hrabal M., Průvodce krajinou srdce slezské a lužickosrbské menšiny, „Děčínský deník“ 1999, nr 87, s. 9.

Kaszper K., Přeměny – a jejich tvůrčí duch, [in:] W. Przeczek, Kniha úrody, ed. J. Kubiczek a L. Martinek, přel. O. Bartoš, V. Dvořáčková, V. Juřina, V. Kovalčík, L. Martinek, L. Przeczek, E. Sobková, F. Všetička, K. Vůjtek, L. Waszková, J. Zogata, Český Těšín 2001, s. 78–82.

Lipowski J., Báseň Wilhelma Przeczka „Stoletý kalendář“, 2 str. rkp., 2001.

Lipowski J., Stoletý kalendář, [in:] W. Przeczek, Stoletý kalendář – Stuletni kalendarz, Český Těšín 2001, s. 3–5.

Martinek L., Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky, Wrocław 2016.

Martinek L., Polská literatura českého Těšínska jako literatura pohraničí, nebo literatura kresová?, [in:] L. Martinek, Identita v literatuře Těšínska, Opava – Kielce 2015, s. 358–367.

[MK] „Zbyt późny kochanek“ po czesku, „Głos Ludu”, 1996, nr 125, s. 3.

Muška L., Nad knihou úrody Wilhelma Przeczka, rkp., 2001.

Muška L., Zcela veřejný bedekr Wilhelma Przeczka, „Psí víno“ 1999, nr 9, s. 23.

Pospíšil I., 1999, Dobrý výbor, „Host“, nr 2, s. 16.

Pospíšil I., 2001, Poezie pevného ukotvení, „KAM v Brně“, nr 5, s. VIII–IX (přílohy.)

Przeczek L. (ed., překl.), Intimní bedekr, „Zwrot”, 1999, nr 10, s. 52–53; 2000, nr 9, s. 64–65.

Przeczek W., Cesty podzimu, Pouliční ruch, , přel. L. Martinek, „Literární noviny” 1999, nr 37, s. 14.

Przeczek W., Intimní bedekr, přel. a ed. L. Martinek, Český Těšín 1998.

Przeczek W., Kniha úrody, ed. J. Kubiczek a L., přel. O. Bartoš, V. Dvořáčková, V. Juřina, V. Kovalčík, L. Martinek, L. Przeczek, E. Sobková, F. Všetička, K. Vůjtek, L. Waszková, J. Zogata, Český Těšín 2001.

Przeczek W., Krajina v kouři, bibliofilský výbor v překladech V. Juřiny, E. Sojky, K. Vůjtka, L. ­Waszkové, J. Zogaty, ed. L. Čada. Ostrava 1996.

Przeczek W., Melodie vom Himmel, „Ostragehege” 2002, nr 29, z. IV, s. 28–31.

Przeczek W., Pięć wierszy – Fünf Gedichte. Přel. M. Płoszewska ve spolupráci s E. Jensenovou. Reutlingen 2000.

Przeczek W., Příliš pozdní milenec, ed. J. Šofar, přel. J. Zogata, Praha 1996; 2. vyd. Český Těšín 1998.

Przeczek W., Promlčený počet štěstí, ed. I. Šajner, přel. O. Bartoš, V. Juřina, E. Sobková, E. Sojka, L. Štěpán, K. Vůjtek, L. Waszková, J. Zogata. Karviná 1990.

Przeczek W., Stoletý kalendář – Stuletni kalendarz, přel. K. Vůjtek, Český Těšín 2001.

Soldán L., Jak jsem potkal Wilhelma Przeczka, [in:] W. Przeczek, Příliš pozdní milenec. Český Těšín 1999, s. 29–31.

Staněk J., Chagallovskýma očima, „Tvar“ 2000, nr 9, s. 22.

Staněk J., Rovný partner světa, „Tvar“ 2000, nr 12, s. 21–22.

Svoboda J., Básník je všude „doma“, „Svoboda“, 19. 2. 1999, nr 42, s. 11.

Urbanec J., Własnymi drogami, „Awers – Ogólnopolski Kwartalnik Literacko-Społeczny“ 2000, rok III, nr 1–2 (6), s. 4.

Vlašín Š., Przeczkovy básně z cest, „Obrys – Kmen“ 1999, nr 13 (4. 6.), s. 2 (Haló noviny, rok IX, nr 129).

Vlašín Š., Syntéza poezie dvou národů, „Obrys – Kmen“ 2001, nr 18 (4. 5.), s. 2 (Haló noviny, rok XI, nr 104).

Waszková L., Nad nowym tomikiem „czeskim“ Wilhelma Przeczka, „Gazeta Kulturalna“ 2001, nr 2, s. 17.

Wolny A., Wilhelm Przeczek – poeta regionalny czy uniwersalny?, [in:] „Acta Facultatis philosophicae Universitas Ostraviensis, Studia slavica“, Ostrava 1996, nr 3, s. 205–216.

Žáček R., 2002, Poláci v České republice v historické perspektivě, [in:] Polacy na Zaolziu – Poláci na Těšínsku 1920–2000, red. J. Szymeczek, Český Těšín 2002, s. 9–20.

Zachová A., Kresová literatura, „Češtinář“ 2000-2001, nr 4, s. 127–128.

Zogata J., Zralá jablka, [in:] W. Przeczek, Příliš pozdní milenec, Český Těšín 1999, s. 31.

Baedeker, https://cs.wikipedia.org/wiki/Baedeker (19.3.2017).

Literatura kresowa, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/literatura-kresowa;3933201.html (26.3.2017).