Profesor Jarmil Pelikán (1928–2017)

Main Article Content

Lenka Németh-Vítová

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Németh-Vítová, L. (2018). Profesor Jarmil Pelikán (1928–2017). Slavia Occidentalis, (74/2), 185-187. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.31
Dział
Nekrolog

Referencje

  1. Baron R., Madecki R., Malicki J., Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej, Praha 2016.
  2. Benešová M., Rusin-Dybalska R., Zakopalová L. et al., Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, Praha 2015.
  3. Madecki R., Polacy i polonofile w historii Brna i południowych Moraw, [w:] Na styku kultury czeskiej i polskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski,
  4. Poznań 2011. s. 63–77.
  5. Zemřel Prof. Jarmil Pelikán, veliký přítel a obdivovatel Polska, https://praga.msz.gov.pl/cs/c/MOBILE/news/zemrel_prof__jarmil_pelikan__veliky_pritel_a_obdivovatel_polska, (dostęp 22.12.2017).
  6. Zmarł wielki przyjaciel Polski, https://www.msz.gov.pl/pl/p/praga_cz_a_pl/c/MOBILE/aktualnosci/zmarl_wielki_przyjaciel_polski, (dostęp 22.12.2017).
  7. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej”, isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20150000112/O/M20150112.pdf, (dostęp 01.03.2018).