Stalinista refleksyjny (Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014, ss. 528, 16 ss. il.)

Main Article Content

Marcin Gaczkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gaczkowski, M. (2018). Stalinista refleksyjny (Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014, ss. 528, 16 ss. il.). Slavia Occidentalis, (74/2), 189-193. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.32
Dział
Recenzje

Bibliografia

  1. Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.
  2. Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015.
  3. Lesiakowski K., Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998.
  4. Łepkowski T., Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny” 1964, nr 3, s. 711–716.
  5. Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.
  6. Szumiło M., Antoni Wasyńczuk 1885–1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk, Lublin 2006.
  7. Szumiło M., Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939), Warszawa 2007.
  8. Torańska T., Oni, Warszawa 1997.