Stalinista refleksyjny (Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014, ss. 528, 16 ss. il.)
PDF

Jak cytować

Gaczkowski, M. (2018). Stalinista refleksyjny (Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014, ss. 528, 16 ss. il.). Slavia Occidentalis, (74/2), 189–193. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.32
https://doi.org/10.14746/so.2017.74.32
PDF

Bibliografia

Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.

Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015.

Lesiakowski K., Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998.

Łepkowski T., Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny” 1964, nr 3, s. 711–716.

Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.

Szumiło M., Antoni Wasyńczuk 1885–1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk, Lublin 2006.

Szumiło M., Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939), Warszawa 2007.

Torańska T., Oni, Warszawa 1997.