(Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka. Budapešť: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016, ss. 200)
PDF

Jak cytować

Radvaková, T. (2018). (Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka. Budapešť: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016, ss. 200). Slavia Occidentalis, (74/2), 195–197. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.33
https://doi.org/10.14746/so.2017.74.33
PDF