Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską, przełożył Janusz Siatkowski, do druku przygotował, posłowiem i indeksami opatrzył Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 20, Poznań 2017, ss. 188
PDF

Jak cytować

WALCZAK, B. (2020). Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską, przełożył Janusz Siatkowski, do druku przygotował, posłowiem i indeksami opatrzył Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 20, Poznań 2017, ss. 188. Slavia Occidentalis, (75/1), 254–255. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.21
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.21
PDF