Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską, przełożył Janusz Siatkowski, do druku przygotował, posłowiem i indeksami opatrzył Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 20, Poznań 2017, ss. 188

Main Article Content

BOGDAN WALCZAK

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
WALCZAK, B. (1). Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską, przełożył Janusz Siatkowski, do druku przygotował, posłowiem i indeksami opatrzył Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 20, Poznań 2017, ss. 188. Slavia Occidentalis, (75/1), 254-255. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.21
Dział
Recenzje i omówienia