POZNAŃ WALDEMARA ŻYSZKIEWICZA
PDF

Słowa kluczowe

autobiographical memory
Polish poetry
Waldemar Żyszkiewicz
Poznań

Jak cytować

RYDZ, A. (2020). POZNAŃ WALDEMARA ŻYSZKIEWICZA. Slavia Occidentalis, (75/2), 7–22. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.1

Abstrakt

The article focuses on the theoretical works of Douwe Draaisma, Tomasz Maruszewski and Małgorzata Czermińska. Żyszkiewicz’s poems revolve around the theme of deportees from Lvov settling down after WWII in Poznań, an area where German culture was cultivated. In the poems, a connection is made between the poet’s memory and specific features of the city’s topography.

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.1
PDF

Bibliografia

Bakuła B., Z Kresów na Kresy. Migracje społeczeństwa polskiego w literaturze krajowej po 1945 roku, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod red. H. Orłowskiego, A. Saksona, Poznań 1997.

Czermińska M., Kategoria „miejsca autobiograficznego”, w: Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze, pod red. M. Telickiego, M. Wójciak, Poznań 2011.

Czermińska M., Słowo wstępne. Miejsca autobiograficzne Czesława Miłosza, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.

Draaisma D., Księga zapominania, przeł. R. Pucek, Warszawa 2012.

Draaisma D., Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, przeł. E. Jusewicz-Kalter, Wołowiec 2010.

Draaisma D., Machina metafor. Historia pamięci, przeł. R. Pucek, Warszawa 2009.

Draaisma D., Dlaczego czas płynie szybciej, gdy się starzejemy, przeł. E. Jusewicz-Kalter, Warszawa 2006.

Fenby J., Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców II wojny światowej, przekł. B. Pietrzyk, J. Rumińska, Kraków 2007.

Goszczyńska J., Inwestorzy i mieszkańcy tzw. Johow-Gelände, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Halicka B., Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948,przekł. z j. niem. A. Łuczak, Kraków 2015.

Herbert Z., Raport z oblężonego Miasta, Wrocław 1995.

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1997.

Kersten K., Przymusowe przemieszczenia ludności. Próba typologii, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod red. H. Orłowskiego, A. Saksona, Poznań 1997.

Kędelski M., Ludność Łazarza i Górczyna w XIX wieku i na początku XX wieku, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Kiec O., Ewangelicka parafia Chrystusa na Łazarzu, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Kowal S., Społeczeństwo Łazarza w dwudziestoleciu międzywojennym, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przekł.

W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 184.

Maruszewski T., Pamięć indywidualna [hasło] w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014

Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.

Matusik P., Mater Dolorosa. Starania mieszkańców Łazarza o budowę kościoła i utworzenie parafii Matki boskiej Bolesnej, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Niziołek A., Śladami Walterów na Łazarzu, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Nora P., Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.

Różycki T., Dwanaście stacji: poemat, Kraków 2004.

Rezler M., Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Spojrzenie po latach, Poznań 2008.

Rydz A., Mnemozyna. Pamięć autobiograficzna w poezji polskiej, Poznań 2011.

Słownik języka polskiego PWN, t. 3, Warszawa 2004 (wersja elektroniczna).

Tuwim J., Prośba o piosenkę, wyb. G. Gronczewska, oprac. A. Gronczewski, Warszawa 1993.

Trzeciakowski L., Dzieciństwo na Scharnhorststrasse, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 3: Święty Łazarz.

Wiegandt E., Austria Felix czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1988.

Zagajewski A., Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 2009.

Żyszkiewicz W., Taki lajf. Tejk 7.0, Sopot 2016.