ALTERNATIVE EXISTENCE OF ART IN “INTERNAL EMIGRATION” IN SLOVAK PART OF CZECHOSLOVAKIA IN YEARS 1977–1989
PDF

Słowa kluczowe

Slovak and Czech dissident movement
silent alternative
samizdat
literature
fine art
Libri prohibiti archive

Jak cytować

BÁTOROVÁ, M. (2020). ALTERNATIVE EXISTENCE OF ART IN “INTERNAL EMIGRATION” IN SLOVAK PART OF CZECHOSLOVAKIA IN YEARS 1977–1989. Slavia Occidentalis, (75/2), 59–67. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.5

Abstrakt

This paper presents a comparison of Slovak and Czech dissidents, the origin of the so-called “silent” dissent, alternative art in Slovakia in the years of normalization, mostly after 1977.

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.5
PDF

Bibliografia

Arendt H., Původ totalitarizmu I–III, Praha 1966.

Bátorová-Euringer A., Aktionskunst in der Slowakei in den 1960er Jahren, Aktionen von Alex Mlynárčik. Theorie der Gegenwartskunst, Bd 16, Berlin 2009.

Bátorová M., “Vnútorná emigrácia” ako gesto slobody (Dominik Tatarka a Ludvík Vaculík po roku 1968), “World Literature Studies”, vol. 1 (18), 2009, no. 2, pp. 58–75.

Bátorová M., Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Sloboda a sny, Bratislava 2012, part: Prílohy – 50 príloh archívnych dokumentov (English version 2015).

Bátorová M., Kresťanská tvorba na Slovensku po roku 1945 (alebo jeden z typov alternatívnej tvorby na Slovensku po roku 1945), in: Slovenská kresťanská kultúry – Osudy a osobnosti (príspevky z rovnomennej konferenecie, konanej v Ostrihome 7. apríla 2010) / Szlovák keresztény kultúra – Sorsok és egyéniségek, ed. M. Žiková, Ostrihom – Esztergom 2010, pp. 19–30.

Bátorová M., Personal Ethos in the Literature of Slovak and Czech Dissidents: The Essay as a Form of Expressing an Active Personality, “Primerjalna književnost”, letnik 33, št. 1, junij 2010, pp. 153–166, (journal CC).

Bátorová M., Slovak literature and culture from the “postcolonial” perspective, “Primerjalna književnost”, letnik 37, št 3, December 2014 (journal CC),p.71–85.

Bátorová M., Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v 50tych rokoch 20. storočia), in print.

Bátorová M., Wasser als Anfang und Ende. Zum Motiv des Wassers im Werke Dominik Tatarka, in: Wasser – Gewässer, Hrs. K. Röttgers, M. Schmitz-Emans, Essen 2012, pp. 99–107.

Boldišová E., Film STV o kňazovi a básnikovi donovi Š. Sandtnerovi z 90. rokov 20. storočia. Cesty a príbehy moderného umenia 2. Zborník príspevkov z kolokvia k 70. narodeninám prof.

Tomáša Štraussa, zostavila Ľ. Belohradská, Bratislava 2002.

Čomaj J., Múrom proti hlave. (život a dielo J. Hnitku), Čadca 2013.

Courtois S., Werth N., Panné J.-L., Paczkowski A., Bartošek K., Margolin J.-L., Čierna kniha komunizmu. Zločiny, Teror, Represálie, Bratislava 1999.

Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, ed. B. Bakuła, Poznań 2015.

Hnitka J., Krížové štácie, “Ľudové zvesti” (DI LI ZA, 0/III – 1135, 19. II. 1953).

Hnitka J., Transfúzia, Bratislava 2003.

Hvišč J., Marčok V., Bátorová M., Petrík V., Biele miesta v slovenskej literatúre, Bratislava 1991.

Janlonický J., Samizdat o disente 3. Záznamy a písomnosti, Bratislava 2007.

Kmeť N., Reflexia normalizácie na Slovensku, in: Guba I. Kmeť N., Slovenská opozícia za normalizácie, in: Slovenská a česká spoločnosť v období normalizácie. Liberecký seminár 2001, Bratislava 2003, pp. 185–208.

Letz R., Slovenské dejiny V. 1938–1945, Bratislava 2012.

Lipták Ľ., Slovensko v 20. storočí, Bratislava 1998 (formerly 1968).

Löwy E., Literarische und politische Texte aus dem deutschen Exil 1933–1945, Stuttgart 1979.

Macháček M., Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Československé dokumentační středisko, o.p.s., Praha 2016, pp. 234–253.

Marušiak J., Kmeť N., Słowacja, in: Słownik Dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, t. I, Warszawa 2007, pp. 199–233.

Marušiak J., Nezávislé iniciatívy na Slovensku v rokoch normalizácie, in: November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky, eds J. Pešek and S. Szomolányi, Bratislava 1998,

pp. 54–75.

Marušiak J., Špecifické aspekty pôsobenia „občianskeho“ disentu na Slovensku po roku 1969, in: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vybrané kapitoly, Bratislava 2015.

Marušiak J., The Normalisation Regime and its Impact on Slovak Domestic Policy after 1970,“Europe - Asia Studies”, 60: 10, 2008, pp. 1805–1825.

Matuštík R., without the title, 1985.

Pars pro toto svedectvo – dokument Silvester Krčméry: Pravdou proti moci. Príbeh muža, ktorého nezlomili, Bratislava 2014.

Petrík V., Neznáma kapitola Smrekovej poézie, in: Proti noci. Básne vnútorného exilu, Liptovský Mikuláš 1993.

Ponická H., Kto si čo zvolí, in: Dominik Tatarka a ti druzí, Brno 1991, pp. 6–13.

Postkolonialny syndrom pokoleniowy, ed. B. Bakuła, Poznań–Wroclaw 2016.

Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, Bratislava 2010.

SAMIZDAT – alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa; die 60er bis 80er Jahre/Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Hrsg. W. Eichwede. Bremen 2000.

Silan J., Dom opustenosti, finished 1970, official eddition Bratislava 1991.

Štrauss P., Človek pre nikoho / Worte aus der Nacht, Bratislava [bilingual].

Štrauss T., Slovenský variant moderny 1979, samizdat.

Štrauss T., Utajená korešpondencia, Bratislava 1999.

SZAMIZDAT. ALTERNATÍV KULTÚRÁK. KELET – ÉS KÖSÉP – EURÓPÁBAN 1956 – 1989, Budapest 2004.

Tatarka D., Navrávačky, Köln 1988.

Tatarka D., Sám proti noci, München 1984.