ANDRZEJ BAŃKOWSKI O SŁOWNIKU LINDEGO

Main Article Content

TADEUSZ LEWASZKIEWICZ

Abstrakt

Bańkowski’s review of the first edition of Linde’s Dictionary (1807–1814) and the emendations and supplements introduced by the editors of the second edition of the work (1854–1860) was less than glowing (e.g. “clearly unfinished, prematurely printed”). These opinions need to be firmly rejected. Bańkowski’s nearly 330 statements inserted in the entries of his etymological dictionary contain mostly or at least partially valid observations concerning Linde’s Dictionary. Linde’s lexicographic work did, in fact, represent an important reading source for Mickiewicz. However, Bańkowski’s opinion that it had a decisive influence on the poet’s linguistic development cannot be corroborated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
LEWASZKIEWICZ, T. (1). ANDRZEJ BAŃKOWSKI O SŁOWNIKU LINDEGO. Slavia Occidentalis, (76/1), 83-92. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.5
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

  1. Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2 (A-P), Warszawa.
  2. Bańkowski A., 2014, Etymologiczny słownik mowy polskiej, t. 3/1 (R), Częstochowa.
  3. Kuraszkiewicz W., 1996, Polski materiał w leksykonie Jana Mączyńskiego, w: H. Barycz, W. Kuraszkiewicz, I. Lewandowski, Leksykon łacińsko-polski Jana Mączyńskiego, Lublin.
  4. Lewaszkiewicz T., 1973, Poprawki i uzupełnienia redaktorów w drugim wydaniu Słownika języka polskiego S.B. Lindego, „Studia Polonistyczne” 1, s. 65–76.
  5. Lewaszkiewicz T., 1976, Autorskie poprawki i uzupełnienia w drugim wydaniu Słownika języka polskiego S.B. Lindego, „Studia Polonistyczne UAM” 3, s. 93–104.
  6. Lewaszkiewicz T., 2017, Teoria i praktyka etymologiczna Samuela Bogumiła Lindego na tle jego komparatystyki językoznawczej, „Slavia Occidentalis” 74/1, s. 41–75.
  7. Pepłowski F., 1961, O cytatach w „Słowniku Lindego”, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 477–517.
  8. Puzynina J., 2001, Opinie o Etymologicznym słowniku języka polskiego A. Bańkowskiego, „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, nr 2 (9), s. 2–7.
  9. Wojtyła-Świerzowska M. (rec.), 2002, Etymologiczny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, T. 1, A-K. 2000, LIII, 873 s. T. 2, L-P, XII, 977 s., „Język Polski” 82, z. 5, s. 354–359.