Nr 76/1 (2019)
Slavia Occidentalis, Linguistica

Artykuły i rozprawy

HENRYK JAROSZEWICZ
21-47
KRYTYKA PRÓB EMANCYPACJI ŚLĄSZCZYZNY. PŁASZCZYZNA NAUKOWA (LINGWISTYCZNA)
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.2
PDF
DANIEL DZIKIEWICZ
11-19
DUAL A TEOLOGIJA PŘINOŠK K PROBLEMATICE WUŽIWANJA DUALOWYCH FORMOW W HORNJOSERBSKICH PŘEŁOŽKACH BIBLIJE
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.1
PDF
LECHOSŁAW JOCZ
49-67
GRAMATIKA KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA HANNY MAKURAT – GŁOS W DYSKUSJI
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.3
PDF
ANNA KOSTECKA-SADOWA
69-82
ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.4
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
83-92
ANDRZEJ BAŃKOWSKI O SŁOWNIKU LINDEGO
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.5
PDF
PAULINA MICHALSKA-GÓRECKA
93-104
KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.6
PDF
KAZIMIERZ SIKORA
105-118
OGNIEM I MIECZEM – LEKCJA SZLACHECKIEGO SAVOIR-VIVRE’U
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.7
PDF
WOJCIECH STELMACH
119-135
HISTORYJA BARZO CUDNA O STWORZENIU NIEBA I ZIEMIE KRZYSZTOFA PUSSMANA – STRATEGIE TŁUMACZENIA
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.8
PDF
MAREK STRÓŻYK
137-144
SPOSOBY ASEKURACJI WYPOWIEDZI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEKAZACH MEDIALNYCH (NA PRZYKŁADZIE „MAGAZYNU KRYMINALNEGO 997”)
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.9
PDF
MAGDALENA STECIĄG, ANNA KARMOWSKA
145-156
WIELOJĘZYCZNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA? KRAJOBRAZ JĘZYKOWY POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA W UJĘCIU EKOLINGWISTYCZNYM (PRZYPADEK DUSZNIK ZDROJU I HRONOVA)
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.10
PDF
OLGA ZIÓŁKOWSKA
157-173
SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ PIERWSZA: ŹRÓDŁA
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.11
PDF

Recenzje i omówienia

MIECZYSŁAW BALOWSKI
175-178
Gabriela Olchowa, System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Gaudeamus, Hradec Králové 2018, ss. 240
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.12
PDF
NADIA CZACHOWSKA
179-186
PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321)
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.13
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
187-189
SŁOWNIK GWARY I KULTURY KUJAW, T. 1. A-H. OPRAC. ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA (HASŁA A-Ć), WŁODZIMIERZ MOCH (HASŁA D-H). ZESPÓŁ REDAKCYJNY: ANNA PALUSZAK-BRONKA, ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA, MIROSŁAWA WRONKOWSKA- DIMITROWA, KRZYSZTOF KOŁATKA, WŁODZIMIERZ MOCH.
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.14
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
190-191
VIOLETTA JAROS, STUDIA NAD JĘZYKIEM I STYLEM PISM NAUKOWYCH JOACHIMA LELEWELA. WYDAWNICTWO IM. STANISŁAWA PODOBIŃSKIEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, CZĘSTOCHOWA 2015, SS. 784
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.15
PDF
BOGDAN WALCZAK
192-193
W LABIRYNCIE POLSZCZYZNY. PROFESOROWI STANISŁAWOWI DUBISZOWI – DOKTORZY I DOKTORANCI, POD REDAKCJĄ BEATY KAROLINY JĘDRYKI I EWELINY KWAPIEŃ. DOM WYDAWNICZY „ELIPSA”, WARSZAWA 2017, SS. 393
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.16
PDF
BOGDAN WALCZAK
194-195
BARWY SŁÓW. STUDIA LINGWISTYCZNO-KULTUROWE, POD REDAKCJĄ DOROTY FILAR I PIOTRA KRZYŻANOWSKIEGO. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN 2017, SS. 997
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.17
PDF
BOGDAN WALCZAK
196-197
KRZYSZTOF WAŚKOWSKI, POLSKIE NAZWY ZWIERZĄT. STUDIUM HISTORYCZNOJĘZYKOWE. PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU, NOWY TARG 2017, SS. 259
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.18
PDF
BOGDAN WALCZAK
198-199
„ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA LINGUISTICA” 2017, 51 (2), POD REDAKCJĄ EWY SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ I EWY WOŹNIAK, SS. 176
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.19
PDF
BOGDAN WALCZAK
200-203
EWA HORYŃ, SŁOWNICTWO Z ZAKRESU GÓRNICTWA SOLNEGO XVI-XVIII WIEKU NA TLE POLSZCZYZNY OGÓLNEJ. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, KRAKÓW 2018, SS. 242
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.20
PDF
BOGDAN WALCZAK
204-206
IWONA NOBIS, ROZWÓJ FLEKSJI NAZW MIEJSCOWYCH W JĘZYKU POLSKIM. POLSKA AKADEMIA NAUK, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO, KRAKÓW 2016, SS. 511
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.21
PDF
ALICJA PIHAN-KIJASOWA
207-210
MATERIAŁY DO DZIEJÓW POLSKIEGO JĘZYKOZNAWSTWA, T. 3. KORESPONDENCJA KAZIMIERZA NITSCHA I ANTONINY OBRĘBSKIEJ-JABŁOŃSKIEJ 1925–1958, CZ. 1 I 2, OPR. MIROSŁAW SKARŻYŃSKI, ELŻBIETA SMUŁKOWA. KSIĘGARNIA AKADEMICKA, KRAKÓW 2018, SS. 1256: CZ. 1 – SS. 617, CZ.
https://doi.org/10.14746/so.2019.76.22
PDF