JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Main Article Content

DOROTA KRYSTYNA REMBISZEWSKA

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
REMBISZEWSKA, D. K. (1). JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. Slavia Occidentalis, (76/1), 226-229. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.26
Dział
Kronika

Referencje

 1. „Prace Filologiczne” 2019, red. D.K. Rembiszewska, M. Hebal-Jezierska, Peter Weiss, t. 74.
 2. Maryniakowa I.A., Rembiszewska D.K., Siatkowski J., 2014, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, Warszawa.
 3. Rembiszewska D.K., Siatkowski J., 2018, Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa.
 4. Siatkowski J., Siatkowska E., 1988, Wybór tekstów staroczeskich, opublikowany w roku 1967 wspólnie z prof. Ewą Siatkowską, wyd. 2, Warszawa.
 5. Siatkowski J., 1962, Dialekt czeski okolic Kudowy, cz. 1. Fonetyka – Słowotwórstwo, cz. 2. Fleksja – Słownictwo – Teksty, Wrocław.
 6. Siatkowski J., Basaj M., 1991, Słownik czesko-polski (Česko-polský slovník), Warszawa, wyd. 2 poprawione 2002, wyd. 3 – 2007, wyd. 4 – 2010.
 7. Siatkowski J., 1996, Czesko-polskie kontakty językowe, Warszawa.
 8. Siatkowski J., 2004, Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym, Warszawa.
 9. Siatkowski J., 2005, Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach, Warszawa.
 10. Siatkowski J., 2006, Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim, Warszawa.
 11. Siatkowski J., 2012, Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach, Warszawa.
 12. Siatkowski J., 2015, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa.
 13. Siatkowski J., 2017, Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera, Warszawa.
 14. Waniakowa J., 2019, Jubileusz Profesora Janusza Siatkowskiego, „Prace Filologiczne” 74, s. 13–30.