PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321)

Main Article Content

NADIA CZACHOWSKA

Abstrakt

Ptaki z punktu widzenia człowieka a Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy(Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy pod redakcją Magdaleny Baer. Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, ss. 321)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
CZACHOWSKA, N. (1). PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321). Slavia Occidentalis, (76/1), 179-186. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.13
Dział
Recenzje i omówienia

Referencje

  1. Ugrešić D., 2005, Baba Jaga zniosła jajo, tłum. Danuta Ćirlić-Straszyńska, Wydawnictwo Czarne.
  2. Ugrešić D., 2002, Muzeum bezwarunkowej kapitulacji, tłum. Dorota Jovanka Ćirlić, Świat Literacki.