Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes, Gramatika česká (1533), ed. Ondřej Koupil. Akropolis, Praha 2019, CIV + ss. 136

Main Article Content

BOHUMIL VYKYPĚL

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
VYKYPĚL, B. (2020). Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes, Gramatika česká (1533), ed. Ondřej Koupil. Akropolis, Praha 2019, CIV + ss. 136. Slavia Occidentalis, (77/1), 175-177. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.14
Dział
Recenzje i omówienia

Referencje

 1. Čejka M., 2009, Kořeny české gramatografie, v: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátiná, ed. B. Hanzová, Praha, s. 90-100.
 2. Freidhof G. (ed.), 1974, Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomates: Grammatyka česká (Die Ausgaben von 1533 und 1588), Frankfurt am Main.
 3. Kalousek J. (ed.), 1893, Archiv český, sv. 12, Praha.
 4. Koupil O. (ed.), 2003, Matouš Benešovský, zvaný Philonomus: Grammatica Bohemica / Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených, Praha.
 5. Koupil O., 2012, Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, Praha.
 6. Koupil O., 2015a, Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672, 2. vyd., Praha.
 7. Koupil O., 2015b, Grammatyka cžeska. Mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy), Praha.
 8. Koupil O., 2016, Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno. Podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice, „Česká literatura” LXIV, s. 243-266.
 9. Porák J., 1981, Vytváření normy a její vztah ke kodifikaci v humanistické češtině, „Slovo a slovesnost” XLII, s. 219-227.
 10. Porák J., 1985, Význam a úloha náměšťské mluvnice, v: Starší české, slovenské a slovanské mluvnice, ed. J. Porák, Praha, s. 7-16.
 11. Truhlář A., 1913, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii, „Časopis musea Království českého” LXXXVII, s. 158-190.