Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes, Gramatika česká (1533), ed. Ondřej Koupil. Akropolis, Praha 2019, CIV + ss. 136
PDF

Jak cytować

VYKYPĚL, B. (2020). Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomathes, Gramatika česká (1533), ed. Ondřej Koupil. Akropolis, Praha 2019, CIV + ss. 136. Slavia Occidentalis, (77/1), 175–177. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.14
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.14
PDF

Bibliografia

Čejka M., 2009, Kořeny české gramatografie, v: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátiná, ed. B. Hanzová, Praha, s. 90-100.

Freidhof G. (ed.), 1974, Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomates: Grammatyka česká (Die Ausgaben von 1533 und 1588), Frankfurt am Main.

Kalousek J. (ed.), 1893, Archiv český, sv. 12, Praha.

Koupil O. (ed.), 2003, Matouš Benešovský, zvaný Philonomus: Grammatica Bohemica / Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených, Praha.

Koupil O., 2012, Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, Praha.

Koupil O., 2015a, Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672, 2. vyd., Praha.

Koupil O., 2015b, Grammatyka cžeska. Mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy), Praha.

Koupil O., 2016, Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno. Podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice, „Česká literatura” LXIV, s. 243-266.

Porák J., 1981, Vytváření normy a její vztah ke kodifikaci v humanistické češtině, „Slovo a slovesnost” XLII, s. 219-227.

Porák J., 1985, Význam a úloha náměšťské mluvnice, v: Starší české, slovenské a slovanské mluvnice, ed. J. Porák, Praha, s. 7-16.

Truhlář A., 1913, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii, „Časopis musea Království českého” LXXXVII, s. 158-190.