Nr 77/1 (2020)
Slavia Occidentalis, Linguistica

Artykuły i rozprawy

TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
7-10
JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESOR HANNY POPOWSKIEJ-TABORSKIEJ
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.1
PDF
НАТАЛИЯ АНАНЬЕВА
11-32
ПОЛОНИЗМЫ И ПОЛЬСКИЕ РЕАЛИИ В ПОВЕСТИ А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО НАЕЗДЫ
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.2
PDF
VÁCLAV BLAŽEK
33-64
CLASSIFICATION OF SLAVIC LANGUAGES: EVOLUTION OF DEVELOPMENTAL MODELS
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.3
PDF (English)
KARINA GIEL
65-79
ŚRODKOWODALMATYŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE W PSICH PRZYPOWIASTKACH MILJENKA SMOJE. ZAPOŻYCZENIA LEKSYKALNE W GWARZE MIEJSKIEJ SPLITU
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.4
PDF
MARIUSZ LEŃCZUK, WIESŁAW WYDRA
81-91
FRAGMENT KALENDARZA W JĘZYKU POLSKIM Z XIV/XV WIEKU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W KRAKOWIE
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.5
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
93-101
ZAINTERESOWANIA JĘZYKOZNAWCZE ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.6
PDF
BŁAŻEJ OSOWSKI
103-112
GAROWAĆ – O PEWNYM MAŁO ZNANYM, A WIELOZNACZNYM CZASOWNIKU
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.7
PDF
ONDŘEJ ŠEFČÍK
113-121
THE PREHISTORY OF THE SLAVIC CLUSTERS ST IN THE DIACHRONIC CONTEXT
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.8
PDF
MARTA ŠIMEČKOVÁ
123-133
(DIS)KONTINUITA ČEŠTINY 16.-18. STOLETÍ NA PŘÍKLADU HLÁSKOSLOVÍ
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.9
PDF
KRZYSZTOF TOMASZ WITCZAK
135-153
BABA, ŻABA I KROWA, CZYLI ROZWAŻANIA O TYM, JAK DAWNE SĄ LUDOWE WIERZENIA O ŻABIE WYSYSAJĄCEJ MLEKO KROWIE
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.10
PDF
EDWARD WORNAR
155-158
K ETYMOLOGIJI PSŁ. *SLĚPЪ/SLEPЪ
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.11
PDF
OLGA ZIÓŁKOWSKA
159-170
SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.12
PDF