Katarzyna Konczewska, Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie. Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2021, ss. 192
PDF

Jak cytować

LEWASZKIEWICZ, T. (2020). Katarzyna Konczewska, Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie. Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2021, ss. 192. Slavia Occidentalis, (77/1), 181–183. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.16
https://doi.org/10.14746/so.2020.77.16
PDF