Sympozjum Językoznawcze pt. Od dawnej do współczesnej polszczyzny XXI kolokwium z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny (Pobierowo, 9–11 maja 2011 roku)
PDF

Jak cytować

Modrzejewska, R. (2012). Sympozjum Językoznawcze pt. Od dawnej do współczesnej polszczyzny XXI kolokwium z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny (Pobierowo, 9–11 maja 2011 roku). Slavia Occidentalis, (69), 224–227. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6664

Abstrakt

Brak
PDF