Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn 9-11 września 2010 roku
PDF

Jak cytować

Afeltowicz, B. (2012). Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn 9-11 września 2010 roku. Slavia Occidentalis, (69), 227–234. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6665

Abstrakt

Brak
PDF