Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu

Main Article Content

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Abstrakt

The subject of the article is characteristics of the contemporary toponyms of Wałcz Lake District. Their distinctive feature is variance and well-developed synonymy (especially with reference to the names of waterrelated bodies), stemming from the broken continuity of names, restored after World War II.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2014). Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu. Slavia Occidentalis, (71/1), 145-151. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.09
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Bijak U., 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły (potamonimy odapelatywne), Wydawnictwo FALL, Kraków:.
  2. Boras Z., Walczak R., Wędzki A., 1961, Historia powiatu wałeckiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
  3. G ołaski J., 1977, Badania nad nazwami jezior Pojezierza Wałeckiego, „Rocznik Nadnotecki” 8, s. 110–113.
  4. Gołaski J., 2008, Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Polski Przegląd Kartograficzny” 40, s. 46–53.
  5. Gołaski J., Górska-Gołaska K., 2011, Zagadnienie udostępniania dawnych nazw polskich i słowiańskich na Ziemiach Odzyskanych (na przykładzie nazw jezior w Puszczy Wieleńskiej), „Polski Przegląd Kartograficzny” 43, s. 56–61.
  6. Kołodziejczyk K., 2013, Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, „Onomastica” LVII, s. 185–204.
  7. Słoboda P., 2014, Z leksykografii onomastycznej, „Onomastica” LVIII, s. 120–130.
  8. Zielińska A., 2013, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), Warszawa.