Nr 71/1 (2014)
Slavia Occidentalis

Artykuły

Renata Bura
7-12
Między piekłem a niebem – językowy obraz wiary w górnołużyckich przysłowiach.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.01
PDF
Martin Konvička
13-25
Translating the Untranslatable: The Case of Czech-German and Czech English Code-switching.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.02
PDF (English)
Dorota Kozaryn
27-35
O sferze sacrum w Pamiątce po dobrej matce Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.03
Tadeusz Lewaszkiewicz
37-53
Dolnołużycki i górnołużycki – języki zagrożone czy wymierające?
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.04
PDF
Marek Osiewicz
55-78
Zróżnicowanie ekstensji tekstowej fonetycznych form obocznych w Księgach o gospodarstwie z 1549 roku (oboczność biał- || białł- oraz wariantywność w zakresie kontynuantów grup *sŕ, *zŕ, *žŕ, *(s)tьc i *(z)dьc)
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.05
PDF
Błażej Osowski
79-107
Cechy językowe akt stanu cywilnego z lat 1809–1823 parafii myśliborskiej
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.06
Ewa Rogowska-Cybulska
109-122
O odantroponimicznych nazwach dzierżawczych, rodowych i patronimicznych w świetle etymologii ludowej polskich toponimów
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.07
Dorota Rojszczak-Robińska
123-143
O powiązaniu analizy źródłoznawczej i stylistycznej. Znad Rozmyślania przemyskiego
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.08
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
145-151
Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.09
PDF
Joanna Rychter
153-173
Peryfrazy nazw dotyczących człowieka w poezji Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.10
Grzegorz Szpila
175-188
Tłumaczenie Winnie-the-Pooh na język górnołużycki (w kontekście przekładów na język polski i czeski.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.11