Nazwy dawnego drewnianego przyrządu do zdejmowania butów z cholewami 30 lat po Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski (na przykładach z wybranych wsi wielkopolskich)
PDF

Słowa kluczowe

dialect
generation variation
old designatum

Jak cytować

Kobus, J. (2015). Nazwy dawnego drewnianego przyrządu do zdejmowania butów z cholewami 30 lat po Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski (na przykładach z wybranych wsi wielkopolskich). Slavia Occidentalis, (72/1), 65–72. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.04

Abstrakt

The article describes the names of the old wooden instrument to remove the top boots from Greater Poland. the author confronted contemporary materials with the old material, especially as described in the Atlas of language and folk culture of Greater Poland and other available publications. Article is part of a series of studies entitled 30 years after Atlas language and folk culture of Greater Poland, which is realized in the Section of Dialectological AMU.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.04
PDF

Bibliografia

AGM–8: Kowalska Anna, Strzyżewska-Zaremba Alina, Atlas gwar mazowieckich, t. 2–10, Wrocław– Warszawa – Kraków 1972–1992.

AGP–2: Dejna Karol, Gala Sławomir, Zdaniukiewicz Alojzy, Czyżewski Feliks, Atlas gwar polskich. Tom 2. Mazowsze, Warszawa2002.

AJKLW–6: Sobierajski Zenon, Burszta Józef (red.), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. 6: Włókiennictwo – Odzież – Obuwie, cz. 1. Mapy 513–575, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 513–575, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.

Barska-Antos Danuta, Słownictwo Warmii i Mazur. Odzież, [w:] Witold Doroszewski (red.) Studia Warmińsko-Mazurskie, t. 12, Wrocław – Warszawa – Kraków 1980.

Binkowski Mirosław, Mój słownik gwary pałuckiej, Żnin 2011.

Brzeziński Władysław, Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, t. 1–5, Wrocław 1987–2009.

Dragan Zofia, Woźna Dominika, Budz Jan, Kowalczyk Julian, Łukuś Elżbieta, Majerczak Józef, Mikicka Zofia, Co wieś, to inna pieśń. Słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, Kraków 2014.

MSGP: Wronicz Jadwiga (red.), Mały słownik gwar polskich, Kraków 2009.

SGP PAN: Pracownia (Zakład) Dialektologii Polskiej IJP PAN, (oprac.), Słownik gwar polskich PAN, t. 1, Mieczysław Karaś (red.), t. 2–5, Jerzy Reichan, Stanisław Urbańczyk, (red.), t. 6, z. 1–4, Joanna Okoniowa, Jerzy Reichan (red.), t. 7–8, z 1–4, Joanna Okoniowa, Jerzy Reichan, Barbara Grabka, (red.), Wrocław – Kraków 1977–2013.

SGŚ: Wyderka Bogusław (red.), Słownik gwar śląskich, t. 1–13, Opole 2000–2012.

Sierociuk Jerzy, Założenia metodologiczne badań języka wsi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 11, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, Poznań 2003, s. 130–136.

Sierociuk Jerzy, Kwestionariusz do badania słownictwa gwarowego. IV. Praca (wersja elektroniczna dostępna w Pracowni Dialektologicznej UAM).

Steffen Wiktor, Słownik warmiński, Wrocław 1984.