Opublikowane: 2017-01-30

Zapożyczenia tureckie w gwarach polskich

Anna Kostecka -Sadowa

73-104

Zmiany obyczajów motorem zmian językowych (nazwy zwyczajów)

Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska -Wojaczyk

153-158

Dziewiętnastowieczne listy gończe w badaniach nad urzędową polszczyzną wielkopolską

Alicja Pihan-Kijasowa, Dobrosława Gucia, Joanna Lubierska

177-187

Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

189-195

W sprawie poprawnej klasyfikacji nazwy wodnej kurzyna

Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak

197-200

Cmentarze po obu stronach Bugu

Agnieszka Dudek -Szumigaj, Mariusz Koper

245-249

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi

Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska -Wojaczyk

251-257