Wszystko mamy wypisane na twarzy? Rzecz o bułgarskich frazeologizmach somatycznych w konfrontacji z językiem polskim i albańskim Maciej S z y m a ń s k i, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim, Poznań 2015, Wydawnictwo Rys, ss. 189

Jak cytować

Długosz, N. (2015). Wszystko mamy wypisane na twarzy? Rzecz o bułgarskich frazeologizmach somatycznych w konfrontacji z językiem polskim i albańskim Maciej S z y m a ń s k i, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim, Poznań 2015, Wydawnictwo Rys, ss. 189. Slavia Occidentalis, (72/1), 227–229. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.18
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.18