Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Sonja Wölkowa, Z labirynta serbšćiny. Bjesady wo rěći, cyłkowna redakcija: Sonja W ö l k o w a, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2009, ss. 192.

Jak cytować

Lewaszkiewicz, T. (2015). Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Sonja Wölkowa, Z labirynta serbšćiny. Bjesady wo rěći, cyłkowna redakcija: Sonja W ö l k o w a, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2009, ss. 192. Slavia Occidentalis, (72/1), 230–231. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.19
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.19