Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?

Słowa kluczowe

Poznań subdialect
German borrowings
evaluation of germanisms

Jak cytować

Piotrowicz, A., & Witaszek-Samborska, M. (2015). Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?. Slavia Occidentalis, (72/1), 189–195. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.14

Abstrakt

The article presented and interpreted results of the survey. More precisely – the answers given by respondents three questions, which were: “What do you think about the presence of German loanwords in the Poznań dialect? Is it a lot of them? Are they still alive?”. The survey covered 120 people from Poznań (and Wielkopolska, but at least 20 years of living in the city), representing three age groups. It turned out that most of the inhabitants of Poznań has a positive attitude towards the German loanwords present in their dialect. They note their recessive character of the cross-generational. They admit, however – and this regardless of age – that there are still a lot. Most of the respondents are aware of the limitations of pragmatic and communication accompanying the use of regional German loanwords. Today the influence German into Polish no longer raises such negative connotations as before, so the evaluation of regional German loanwords is more objective.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.14

Bibliografia

Danysz A., Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka w Galicyi, „Język Polski” 1914, z. 8–10, s. 243–261.

Gruchmanowa M., Opis systemu gramatycznego polszczyzny Poznania, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Poznań 1997, s. 20–44.

Gruchmanowa M., Początek XX wieku, [w:] M. Gruchmanowa, M. Witaszek-Samborska, M. Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1986, s. 21–28.

Gruchmanowa M., Witaszek-Samborska M., Żak-Święcicka M., Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1986.

Nitsch K., Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa i Warszawy, „Język Polski” 1914, z. 8–10, s. 261–270.

Piotrowicz A., Typy regionalizmów leksykalnych, Poznań 1991.

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania, „Gwary Dziś“ 7, 2015, s. 201–214.

Rzepka W.R., Rodowód polszczyzny Wielkopolan, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Poznań 1997, s. 7–19.

Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, wyd. I, Warszawa – Poznań 1997; wyd. II z suplementem, Warszawa – Poznań 1999.

Walczak B., Słownictwo, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Poznań 1997, s. 53–69.

Walczak B., Witaszek-Samborska M., Wpływy niemieckie w gwarze miejskiej Poznania, „Rozprawy Slawistyczne” 4, 1989, s. 283–295.

Witaszek-Samborska M., Składnia, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Poznań 1997, s. 45–52.