A man in search of God. Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak

Main Article Content

Joanna Rękas

Abstrakt

The primary objective of the study is to find and decode the reconstruction of the Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak (1909–1999), a Croatian poet, writer, journalist and translator. In the search of the model of the works, I prioritise marking the human hiding behind the lines, i.e. the poetic consciousness, which is expressed in the works. The poet’s anthropology is based on the essential status of man, the aim of his earthly existence, origin and place of residence (anthropology of the image and of similarity). The key for the definition of Jirsak’s man is hidden in the Christian marking of a person as a secret.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rękas, J. (2014). A man in search of God. Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak. Slavia Occidentalis, (71/2), 91-102. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.05
Dział
Poezja

Bibliografia

 1. Clément O., 2008, Boże Narodzenie w katolicyzmie i prawosławiu, trans. K. Stopa, Kraków.
 2. Focjusz, Biblioteka. Tom III. Kodeksy 230–246, Wrocław – Warszawa.
 3. Grzegorz z Nyssy, 2006, O stworzeniu człowieka, trans. M. Przyszychowska, Kraków.
 4. Hryniewicz W., 2002, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków.
 5. Ireneusz z Lyonu, 2001, Bóg w ciele i krwi, trans. W. Myszor, Kraków.
 6. Jan Paweł II, 1988, List Apostolski Euntes in mundum z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej, Vatican.
 7. Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi Zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jérusalem«, 1994, ed. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda, Zagreb.
 8. Krzemień W., 1979, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa, p. 140.
 9. Lurker M., 1989, Słownik obrazów i symboli biblijnych, trans. K. Romaniuk, Poznań.
 10. O’Collins G., SJ, 2008, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, Kraków.
 11. Paprocki H., 1997, Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok.
 12. Paprocki H., 2001, Obietnica Ojca. Bydgoszcz.
 13. Rękas J., 2014, Interpretacijski ključ paradigme Jirsakova stvaralaštva, „Anafora“ No. 2, furthcoming.
 14. Rękas J., 2012, Przemilczenia w dziełach przemilczanego twórcy. Przypadek Mirka Jirsaka, [in:] Tabu w oku szeroko otwartym, eds. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań, p. 219–226.