A man in search of God. Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak
PDF

Słowa kluczowe

Mirko Jirsak
Croatian poetry
Christianity
paradigm
lyrical subject

Jak cytować

Rękas, J. (2014). A man in search of God. Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak. Slavia Occidentalis, (71/2), 91–102. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.05

Abstrakt

The primary objective of the study is to find and decode the reconstruction of the Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak (1909–1999), a Croatian poet, writer, journalist and translator. In the search of the model of the works, I prioritise marking the human hiding behind the lines, i.e. the poetic consciousness, which is expressed in the works. The poet’s anthropology is based on the essential status of man, the aim of his earthly existence, origin and place of residence (anthropology of the image and of similarity). The key for the definition of Jirsak’s man is hidden in the Christian marking of a person as a secret.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.05
PDF

Bibliografia

Clément O., 2008, Boże Narodzenie w katolicyzmie i prawosławiu, trans. K. Stopa, Kraków.

Focjusz, Biblioteka. Tom III. Kodeksy 230–246, Wrocław – Warszawa.

Grzegorz z Nyssy, 2006, O stworzeniu człowieka, trans. M. Przyszychowska, Kraków.

Hryniewicz W., 2002, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków.

Ireneusz z Lyonu, 2001, Bóg w ciele i krwi, trans. W. Myszor, Kraków.

Jan Paweł II, 1988, List Apostolski Euntes in mundum z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej, Vatican.

Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi Zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jérusalem«, 1994, ed. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda, Zagreb.

Krzemień W., 1979, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, Warszawa, p. 140.

Lurker M., 1989, Słownik obrazów i symboli biblijnych, trans. K. Romaniuk, Poznań.

O’Collins G., SJ, 2008, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, Kraków.

Paprocki H., 1997, Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok.

Paprocki H., 2001, Obietnica Ojca. Bydgoszcz.

Rękas J., 2014, Interpretacijski ključ paradigme Jirsakova stvaralaštva, „Anafora“ No. 2, furthcoming.

Rękas J., 2012, Przemilczenia w dziełach przemilczanego twórcy. Przypadek Mirka Jirsaka, [in:] Tabu w oku szeroko otwartym, eds. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań, p. 219–226.