Nr 71/2 (2014)
Slavia Occidentalis

Recenzje

Agnieszka Czyżak
177-184
Między Wschodem a Zachodem – współczesne wyprawy nad Morze Czarne Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. K. Raabe i M. Sznajderman, Wołowiec 2009
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.10
Maciej Junkiert
185-188
Intelektualiści w czasie marnym. Jonathan Israel, Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from The Rights of Man to Robespierre, Princeton University Press 2014
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.11
PDF
Wiesław Ratajczak
188-191
Skromny gest pożegnania. Edward Pieścikowski, Bolesław Prus – „humorysta w wielkim stylu”. Studia i szkice, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, ss. 249.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.12
PDF
Anna Gawarecka
191-195
Nie tylko Szwejk. Czeska literatura w perspektywie genderowej Marcin Filipowicz, Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć... Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 298
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.13
PDF
Krystyna Pieniażek-Marković
195-197
Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 276
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.14
PDF
Jagoda Budzik
198-202
Teatralna machina (nie)pamięci Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.15