Nie tylko Szwejk. Czeska literatura w perspektywie genderowej Marcin Filipowicz, Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć... Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 298
PDF

Jak cytować

Gawarecka, A. (2014). Nie tylko Szwejk. Czeska literatura w perspektywie genderowej Marcin Filipowicz, Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 298. Slavia Occidentalis, (71/2), 191–195. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.13
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.13
PDF