Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 276
PDF

Jak cytować

Pieniażek-Marković, K. (2014). Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 276. Slavia Occidentalis, (71/2), 195–197. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.14
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.14
PDF