Między Wschodem a Zachodem – współczesne wyprawy nad Morze Czarne Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. K. Raabe i M. Sznajderman, Wołowiec 2009

Jak cytować

Czyżak, A. (2014). Między Wschodem a Zachodem – współczesne wyprawy nad Morze Czarne Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. K. Raabe i M. Sznajderman, Wołowiec 2009. Slavia Occidentalis, (71/2), 177–184. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.10
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.10