Obraz Wojska Polskiego i podziemia poakowskiego w latach 1945–1946 w świetle raportów czechosłowackiego wywiadu

Main Article Content

Bohdan Halczak
Michał Šmigel

Abstrakt

In the years 1945–1946, Czechoslovak intelligence operated in Poland. These secret intelligence reports are now a valuable resource for historians. In 1945–1946, in the mountainous regions of south-eastern Poland, near the border with Czechoslovakia, a civil war was ongoing. Government forces and the anti-communist resistance were fighting each other. The events in south-eastern Poland were carefully observed by Czechoslovak intelligence. Czechoslovak agents critically evaluated government forces. In their opinion, this formation was ill-equipped and poorly trained. The leaders were often Soviet officers who didn’t even know Polish. Many soldiers in the government army secretly sympathised with the anti-communist underground. Czechoslovak agents positively evaluated the anti-communist resistance movement. According to the reports, the underground was numerous, disciplined and well-organised. The partisans had high morale and enjoyed widespread support from the civilian population. However, the Polish Army was an official ally of Czechoslovakia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Halczak, B., & Šmigel, M. (2015). Obraz Wojska Polskiego i podziemia poakowskiego w latach 1945–1946 w świetle raportów czechosłowackiego wywiadu. Slavia Occidentalis, (72/2), 193-206. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9516
Dział
Historia

Referencje

  1. Akcja „Wisła”. Dokumenty, opr. Eugeniusz Misiło, Warszawa 1993.
  2. Drozd Roman, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989, Warszawa 2001.
  3. Konieczny Zdzisław, Polacy i Ukraińcy na ziemiach obecnej Polski w latach 1918–1947 (zarys problematyki), Przemyśl 2010.
  4. Motyka Grzegorz, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999.
  5. Motyka Grzegorz, Wnuk Rafał, Pany i rezuny: Współpraca AK-WiN i UPA: 1945–1947, Warszawa 1997.
  6. Pisuliński Jan, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947, Rzeszów