Ján Kollár w Budapeszcie

Main Article Content

Róbert Kiss Szemán

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kiss Szemán, R. (2015). Ján Kollár w Budapeszcie. Slavia Occidentalis, (72/2), 207-211. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9517
Dział
Przekłady

Referencje

 1. Ambruš Jozef (ed.), Listy Jána Kollára I. 1816–1839, Matica slovenská, Martin 1991.
 2. Blaho Pavol, Ján Kollár v Pešti, [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993.
 3. Brown Peter, Augustine of Hippo. A Biography, cz. 5, Faber and Faber, London – Boston 1990.
 4. Doleschall Eduard Alexander, Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde.
 5. Aus Veranlassung des hundertjährigen Bestandes der Pester evang. Kirchengemeinde A.C. geschildert von E.A. Doleschall Pfarrer der deutschen evang. Gemeinde daselbst. Budapest, Buchdruckerei des Franklin-Verein, 1887.
 6. Janoška Jur, Kollár, kňaz a kazateľ, [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993.
 7. Kemény Lajos, Dr. Gyimesy Károly (ed.), Evangélikus templomok /Evangelické kostely/, Atheneum,
 8. Budapest 1944.
 9. [Kollár Ján], Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we školách slowanských w městech
 10. a w dědinách, w Budjně, w Králowské uniwersické tiskárně, 1825.
 11. [Kollár Ján], Nedělní, svátečné i příležitostné Kázně a Řeči od Jana Kollára, cjrkwe ewangelické
 12. Pešťansko-Budjnské sl. b. k. učené Společnosti krakowské úda, W Pešti, tiskem Trattnera a Karoliho
 13. [Kollár Ján], Památka Dobrodincům cjrkwe ewang. slowenské A. W. W Pešti obsahugjci Řeči, Werše
 14. a Žiwotopisy, W Pešti, 1845, Tiskem Trattner-Károlyiho.
 15. Kollár Ján, Paměti z mladších let života, [in:] Spisy Jana Kollára, Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára sepsány od něho samého. S Podobiznou Jana Kollára a snímkem vlastnoručního jeho psaní. V Praze, Nákladem knihkupectví: I.L. Kober, 1863.
 16. Matus László, A Pesti Szlovák Evangélikus Gyülekezet /Slovenský evangelický sbor v Pešti/, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2000.
 17. Murko Matthias, Listy Kollára Kopitarovi a Miklošićovi (v dopise jemu z Pešti ze 4. října 1828), [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993.
 18. Várossová Elena, Slovanská vzájomnosť a integračný princíp u Jána Kollára, [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993