Współistnienie języków w rotach przysiąg sądowych

Main Article Content

Marcin Kuźmicki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuźmicki, M. (2013). Współistnienie języków w rotach przysiąg sądowych. Slavia Occidentalis, (70/1), 75-85. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9742
Dział
Artykuły

Referencje

 1. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 3., Poznań 1958, s. 447.
 2. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Brudnopisy i czystopisy rot kościańskich, w: W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki, Warszawa – Poznań 1986, s. 566.
 3. Z. Krążyńska, Średniowieczne techniki rozbudowywania zdań (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych), [w:] „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/ 3–4 (3–4), s. 2, http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2010_3–4_3–4/Krazynska.pdf.
 4. T. Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań 2012.
 5. M. Trawińska, Transliteracja znaków n, u, v w wydaniach wielkopolskich rot sądowych, [w:] W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Poznań 2012, s. 213–222.
 6. Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. VIII, s. 62–63.
 7. Słownik staropolski, t. IV, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963–1965, s. 120.
 8. Słownik staropolski, t. IX, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982–1987, s. 339–340
 9. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006, s. 395.
 10. M. Trawińska, Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku, Warszawa 2009, s. 282.
 11. Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. Tom I. Roty poznańskie, zebrali i oprac. H. Kowalewicz i W. Kuraszkiewicz, Poznań 1959, s. 11–12.
 12. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz,
 13. K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław 1966, s. 10–11.
 14. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955, s. 44.