Germanizmy leksykalne w gwarze miejskiej Poznania i brneńskim hantecu

Main Article Content

Błażej Osowski

Abstrakt

The article offers a comparison of lexical Germanisms which occur in the urban sub-dialects of Brno and Poznań, two cities located at a significant distance from each other. The analysed vocabulary has been divided into: A) words which are part of the general German language, B) words which could not be classified as
German due to the following criteria: a) chronological, b) stylistic, c) limited territory, d) unofficial nature and e) social. The analysis has demonstrated that, despite there being no contact between the two cities, as many as 32 words (preferences) in the sub-dialects have identical or similar meaning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osowski, B. (2013). Germanizmy leksykalne w gwarze miejskiej Poznania i brneńskim hantecu. Slavia Occidentalis, (70/1), 101-114. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9763
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Dějiny zemí Koruny české, II, Od nástupu osvícenství po naši dobu, 8 vyd., Praha-Litomyšl 2002.
 2. Dvorník P., Kopřiva P., Velký slovník hantecu, 2. doplněné vydání, Brno 2002.
 3. Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, 1989, s. 185–210.
 4. Kubíčková J., Nosková J., „Řeže v Brně”. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa, [w:] Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches
 5. im 19. Jahrhundert, k vydání připravili L. Fasora, J. Hanuš a J. Malíř, Brno 2008, s. 383–411.
 6. Obara J., Kalki jako jeden z przejawów interferencji językowej, „Rozprawy Slawistyczne”
 7. Slovník nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov, 2. rozšířené vydání, hlavní editor J. Hugo, Praha 2006.
 8. Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa i B. Walczak, Warszawa-Poznań 1997.
 9. Teplý L., Pernes J., Brno. Procházka dějinami a architekturou města. A Walk through the history and Architecture of the City. Ein Rundgang durch die Geschichte und Architektur der Stadt, Brno 2002.
 10. Walczak B ., Wpływy niemieckie w polszczyźnie Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 1992,
 11. nr 1–2, s. 67–75.
 12. Walczak B., Witaszek-Samborska M., Wpływy niemieckie w gwarze miejskiej Poznania,
 13. „Rozprawy Slawistyczne” 4, Interferencje językowa na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, 1989, s. 283–295.