K metaforám v Babičce po pitvě z hlediska kognitivní lingvistiky

Main Article Content

Lukáš Zábranský

Abstrakt

The author examined metaphorical concepts in this Czech parody of the famous work by Božena Němcová (The Grandmother). Based on excerpts, an analysis of metaphorical concepts was conducted. Whenever possible, the author took etymology into account during the research. „Babička po pitvě” (BPP) is a parody, as indicated already by its very title. Assurance comes with the finding of a mirrored condensed morphology of BPP with respect to the original. Both BPP and The Grandmother contain 18 chapters and four identical plot lines. To parody the original, Hynek uses formal sentence structures, simple syntax prevails, often exacerbated to the extreme, thus giving a simplified and scholarly limited impression. The characters in BPP are exposed as: ethnocentric, naive, limited, religious, belonging to a foreign language affiliation, vulgar, capricious, altruistic, sexually unsatisfied or only temporarily satisfied. The image of the world in Staré bělidlo (Old Bleaching
Ground) is: prejudiced, superstitious, anthropocentric, subjective, superficial, limited, firmly grounded in the natural cycle and traditions associated with it. Procedures and traditional findings of cognitive linguistics/ language picture of the world have been positively verified. The morbid, Erotic, socially incorrect, cynical, dissonant as well as poetic and gentle satire of BPP thus represents an eccentric and rich foam of comedy, however, under its thick surface we find more serious content, raising social, moral and value issues; using parody, BPP thus fundamentally challenges the traditional values demonstrated in The Grandmother.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zábranský, L. (2013). K metaforám v Babičce po pitvě z hlediska kognitivní lingvistiky. Slavia Occidentalis, (70/1), 147-166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9767
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Prameny
 2. Němcová B., Babička: obrazy venkovského života. Praha, 1955.
 3. Hynek K., Babička po pitvě, [in:] S vyloučením veřejnosti, Praha 1998, s. 210–229. (zkratka BPP)
 4. Literatura
 5. Austin J. L., How to do things with words, Oxford, 1962.
 6. Bartmiński J., Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I, Lublin, 1997.
 7. Bartůňková J., Zachová A., Život v pravdě – pravda v díle, [in:] Bartůňková J., Dvořák J.
 8. (eds.), Prameny díla, dílo pramenem: sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy
 9. Němcové, konané 15.–16. Září 1992 v Hradci Králové, Vysoká škola pedagogická. Hradec Králové, 1995, s. 205–215.
 10. Black M., Models and Metaphors, New York, 1962.
 11. Borecký V., Teorie komiky, Praha, 2000.
 12. Croft W., Cruse A., Cognitive Linguistics, New York, 2004.
 13. Čermák F., Lexikon a sémantika, Praha, 2010.
 14. Černý V., Knížka o babičce, Praha, 1963.
 15. Draaisma D., Metafory paměti, Praha, 2003.
 16. Evans V., Green M., Cognitive Linguistics. An Introduction, Edinburgh 2006.
 17. Fauconnier G., Mental Spaces, Cambridge, 1994.
 18. Fauconnier G., Turner M., The Way we think, New York, 2003.
 19. Freud S., Vtip a jeho vztah k nevědomí,. Praha, 2005.
 20. Grzegorczykowa R ., Waszakowa K . ( eds.), Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, Warszawa, 2000.
 21. Havlová E., České názvy savců: historicko-etymologická studie, Praha, 2010.
 22. Hirschová M., Pragmatika v češtině, Olomouc, 2006.
 23. Chejnová P., Zdvořilostní strategie, Praha, 2012.
 24. Chrz V., Metafory v politice, Praha, 1999.
 25. Kövecses Z., Metaphor /A Practical Introduction/, Oxford, 2010.
 26. Lakoff G., Don´t think of an elephant!: know your values and frame the debate: the essential guide for progressives, White River Junction, 2004.
 27. Lakoff G., Johnson M., Metaphors we live by, Chicago, 1980.
 28. Lakoff G., Moral politics: how liberals and conservatives think, Chicago, 2002.
 29. Lakoff G., Women, fire, and dangerous Things: what categories reveal about the mind, Chicago, 1987.
 30. Leech G. N., Principles of Pragmatics, London, 1983.
 31. Machek V., Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968.
 32. Němcová B., Babička: nenápadný půvab monarchie rakouské: premiéra v Národním divadle 13. Prosince 2007 [program připravila L. K. Havlíková], Praha, 2007.
 33. Němec I., Rekonstrukce lexikálního vývoje, Praha, 1980.
 34. Němec I., Práce z historické jazykovědy, Praha, 2009.
 35. Petráčková V., Kraus J. (a kol.), Akademický slovník cizích slov, Praha, 1998.
 36. Petrů E., Zrcadlo skutečnosti: kniha o středověké, renesanční a barokní parodii, Praha, 2002.
 37. Procházková I., Hospodin je král. Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky, Praha, 2011.
 38. Pytlík R., Fenomenologie humoru, Praha, 2000.
 39. Pytlík R., Pomocná škola humoru, Praha, 2005.
 40. Rejzek J., Český etymologický slovník, Voznice, 2001.
 41. Saicová Římalová L ., Vybraná slovesa pohybu v češtině /studie z kognitivní lingvistiky/, Praha, 2010.
 42. Sokol J., Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému, Praha, 2004.
 43. Sokol J., Filosofická antropologie: člověk jako osoba, Praha, 2002.
 44. Sokol J., Malá filosofie člověka; a Slovník filosofických pojmů, Praha, 2010.
 45. Stachová J. (ed.), Úloha metafory ve vědeckém poznání a vyjadřování, Praha, 1990.
 46. Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego (studia językoznawcze), Warszawa, 1984.
 47. Turner M., Literární mysl: o původu myšlení a jazyka, Brno, 2005.
 48. Vaňková I., Nebeská I., Saicové Římalová L., Šlédrová J., Co na srdci, to na jazyku, Praha, 2005.
 49. Vaňková I., Nádoba plná řeči: člověk, řeč a přirozený svět, Praha, 2007.
 50. Večerka R. a kol., K pramenům slov. Uvedení do etymologie, Praha, 2006.