Monika Grzelka, Agnieszka Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Wydawnictwo Rys, Poznań 2012, ss. 290.
PDF

Jak cytować

Lewaszkiewicz, T. (2013). Monika Grzelka, Agnieszka Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Wydawnictwo Rys, Poznań 2012, ss. 290. Slavia Occidentalis, (70/1), 176–177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9787
PDF