Творба речи и њени ресурси у словенским језицима. Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта, Из- вршни уредницы: Божко Ћорић и Рајна Драгићевић, Главни уредник: Рајна Драгићевић, Фило- лошки факултет, Београд 2012, ss. 771.

Main Article Content

Tadeusz Lewaszkiewicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewaszkiewicz, T. (2013). Творба речи и њени ресурси у словенским језицима. Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта, Из- вршни уредницы: Божко Ћорић и Рајна Драгићевић, Главни уредник: Рајна Драгићевић, Фило- лошки факултет, Београд 2012, ss. 771. Slavia Occidentalis, (70/1), 178-181. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9789
Dział
Recenzje i omówienia