Niemieckie objaśnienia nawiasowe w prasie górnołużyckiej

Main Article Content

Renata Bura

Abstrakt

The extraction of Upper Sorbian vocabulary with German glosses in parentheses allowed researchers to collect, in a short time, rich lexical material for study and to conduct statistical analyses, which, to some extent, helped to evaluate the role of the Upper Lusatian press in the development of the lexis of this language. The vocabulary extracted from the daily newspaper Serbske Nowiny (the issues of 2011) proved to be very interesting semantically. This collection of words illustrates the development of the Upper Sorbian lexis and reflects the
social and economic changes which have taken place in recent years. The words explained in parentheses were poorly known or new.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bura, R. (2016). Niemieckie objaśnienia nawiasowe w prasie górnołużyckiej. Slavia Occidentalis, (73/1), 29-43. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.2
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Bura R., 2012, „Łužiski serbski słownik” K.B. Pfula jako słownik „odrodzeniowy”, „Slavia Occidentalis” 69, s. 81–89.
 2. Kral J., 1927, Serbsko-němski słownik hornjołužiskeje rěče, Budyšin.
 3. Lewaszkiewicz T., 1980, Über eine bestimmte Methode der Erklärung und Verbreitung von Lexik in der sorbischen Presse, „Lingua Posnaniensis” XXIII, s. 129–135.
 4. Lewaszkiewicz T., 1994, Rola prasy górnołużyckiej z lat 1842–1853 w kształtowaniu słownictwa języka literackiego (Rekonesans badawczy), w: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, „Język na Pograniczach” 11, Warszawa, s. 71–85.
 5. Lewaszkiewicz T., 1995, Rola prasy łużyckiej w kształtowaniu świadomości narodowej, upowszechnianiu kultury i rozwoju języków łużyckich, „Zeszyty Łużyckie” t. 13, nr 2 [14]: Własne drogi rozwoju łużyckich języków literackich, s. 27–35.
 6. Markec J., 2000, Němske rozjasnjenja noweje abo mało znateje leksiki w serbskich nowinach, „Sorapis” 1, s. 54–76.
 7. NHS = Jenč H., Michałk F., Šěrakowa I., 1989,1991, Deutsch-obersorbisches Wörterbuch / Němsko -hornjoserbski słownik, przy współpracy J. Měrćinka, t. 1., t. 2., Bautzen / Budyšin.
 8. Noleks = Jenč H., Pohončowa A., Šołćina J., 2006, Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik
 9. / Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki, Bautzen.
 10. Tbio = Šołta J., 1995, Terminologija za předmjet biologija. Němsko-hornjoserbsce. Hornjoserbsko- němsce, Budyšin.
 11. Tgeo = Mehrowa H., Pawlikowa B., 1996, Terminologija za předmjet geografija. Němsko-hornjo--serbsce. Hornjoserbsko-němsce, 2., rozšěrjeny nakład, Budyšin.
 12. Tsta = Zahrodnik L., 1995, Terminologija za předmjet stawizny. Němsko-hornjoserbsce. Hornjo- -serbsko-němsce, Budyšin.
 13. Völkel2005 = Völkel P., 2005, Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče. Hornjoserbsko-němski słownik / Obersorbisch-deutsches Wörterbuch, wobdźěłał Timo Meškank, 5., wobdźěłany a sylnje
 14. rozšěrjeny nakład, Bautzen.
 15. Wiki = Wikipedija: https://hsb.wikipedia.org/wiki/H%C5%82owna_strona