Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniu języka poezji współczesnej
PDF

Słowa kluczowe

poststructuralism
free verse
verse
poetic language
performative
relationality

Jak cytować

Skibski, K. (2016). Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniu języka poezji współczesnej. Slavia Occidentalis, (73/1), 133–144. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.8

Abstrakt

The text is an attempt to look at the problem of the contemporary studies into poetic language through the prism of poststructuralist reflection. The discussion, which originally referred to the theory of literature, concerned the themes also present in the studies of linguists and resulting from a critical analysis of the assumptions of structuralist thought. The perspective adopted in this abstract made it possible to present a research proposal comprising the category of redundancy in literary communication, as well as – in more detail – the category of relationality of verse, syntactical hypotheses or special predication with regard to poetic language. Free verse is apprehended here with reference to the findings of modern scholars of verse, which involves a special way of thinking about syntax in poetry, and also – about the specific aspects of semantics. The attached examples (from a collection of modern Polish poetry) provide the necessary illustration of the linguistic phenomena demonstrated in the text.

https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.8
PDF

Bibliografia

Austin J.L, 1993, Jak działać słowami, w: idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, przekład przejrzał J. Woleński, Warszawa.

Balcerzan E., 1976, Badania wersologiczne a komunikacja literacka, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków, s. 344–359.

Bińczyk E., 2007, Obraz który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków.

Burzyńska A., 2001, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków.

Burzyńska A., 2006, Anty-teoria literatury, Kraków.

Culler J., 2013, Literatura w teorii, przeł. M. Maryl, Kraków.

Derrida J., 2001, O gramatologii, wyd. II rozszerzone, przeł. B. Banasiak, Łódź

Derrida J., 2009, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, w: Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, red. L. Rasiński, przeł. K. Kłosiński, Warszawa, s. 80–96.

Fiedorczuk J., 2009, Tlen, Wrocław.

Grabowski A., 1999, Wiersz. forma i sens, Kraków.

Jakobson R., 1989, Poetyka w świetle językoznawstwa, w: idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, wybór, redakcja naukowa i wstęp M.R. Mayenowa, Warszawa, s. 77–124.

Markiewicz H. (red.), 1996, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków.

Markowski M.P., 2003, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. II, Kraków.

Mayenowa M.R., 1974, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław.

Miłobędzka K., 2008, Gubione, Wrocław.

Nycz R., 2000, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, wyd. II, Kraków.

Rypson P., 1989, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa.

Sadowski W., 2004, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków.

Siwczyk K., 2001, Dane dni, Wrocław.

Skibski K., 2013, Tabularność wiersza wolnego i jego konsekwencje lekturowe, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 20 (40), nr 1, s. 75–92.

Stankiewicz E., 1996, Poetyka i sztuka słowa, Kraków.

Urbańska D., 1995, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.