Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza
PDF

Słowa kluczowe

Bible translations
Biblical anthroponymy
Biblical toponymy
Upper-Sorbian translations of the Bible
Catholic translation
Protestant translation
The Gospel According to St. Matthew

Jak cytować

Waliszewska, J. (2016). Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza. Slavia Occidentalis, (73/1), 157–173. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.10

Abstrakt

The article is devoted to the analysis and description of anthroponyms and toponyms occurring in Catholic Upper-Sorbian translations of The Gospel According to St. Matthew. The excerpted forms have been compared with one another as well as with the forms encountered in various translations: the Protestant Upper-Sorbian, the Czech, the German (Catholic and Protestant). The study is composed of the historical outline of the Sorbian translations of the Bible and the analysis of different linguistic manifestations of proper names in the Catholic editions of The Gospel According to St. Matthew.
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.10
PDF

Bibliografia

Basaj M., 1993, O antroponimach w przekładach z języków blisko spokrewnionych, w: Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 337.

Ginter A., 2008, O przekładzie nazw osobowych w rosyjskojęzycznej wersji „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta, „Folia Linguistica Rossica” 4, s. 39–52.

Kamińska M., 1993, Onomastyka biblijnych tekstów przekładowych jako problem badawczy, w: Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 321–327.

Kania S., Tokarski J., 1984, Onomastyka, w: Zarys leksykologii i leksykografii, Warszawa, s. 197–201.

Klawek A., 1938, Psałterz: nowy przekład tekstu Wulgaty, Lwów.

Lewaszkiewicz T., 1995, Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa, s. 5–47.

Lewaszkiewicz T., 1998, Partykularyzm religijny na Górnych Łużycach a historia górnołużyckiego języka literackiego, w: Serbołużyczanie – Łużyce: badania historyczne i fascynacje, red. T. Jaworski i W. Pyżewicz, Zielona Góra, s. 87–93.

Onomastyka literacka, 1993, red. M. Biolik, Olsztyn.

Siatkowska E., Meškank T., 2001, O języku Łużyczan prawie wszystko, Warszawa.

Umińska-Tytoń E., 1993, Nazwy osobowe w tzw. dynamicznym przekładzie Nowego Testamentu,

w: Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 329.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.