Kontakt

Redakcja "Studia Ukrainica Posnaniensia"
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM

al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań,
tel. + 48 (61) 829 35 75,
e-mail: sup@amu.edu.pl 

Główna osoba do kontaktu

Anna Horniatko-Szumiłowicz

Wsparcie techniczne

Pressto