Kontakt

Redakcja "Studia Ukrainica Posnaniensia"Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, tel. + 48 (61) 829 35 75, e-mail: sup@amu.edu.pl 

Główna osoba do kontaktu

Anna Horniatko-Szumiłowicz
Prof. dr hab.

Wsparcie techniczne

Pressto