Studia Ukrainica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 10 Nr 1 (2022)
Opublikowany 2022 listopada 15

OPIS CZASOPISMA
Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

INDEKSOWANE W:

Arianta, BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUSIndex Copernicus - IC Journals Master List, PKP Index, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:MNISW: 40

INDEX COPERNICUS: 100.00

DOI: 10.14746/sup ISSN: 2300-4754 ISSN online: 2720-1953   PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Nabór do aktualnego numeru (XI/1)

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, historię języka ukraińskiego, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności j. ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie związki literacko-kulturowe oraz językowe, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w latach ubiegłych wyniósł 80 procent. Czasopismo indeksowane jest w m.in. w Index Copernicus International, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, PBN Polska Bibliografia Naukowa i innych.  

        Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 1 kwietnia 2023 roku pod adresem sup@amu.edu.pl  Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami. Informacje na temat przygotowania tekstów do druku znajdują się na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/about 


Więcej…

2022 czerwca 1

Nabór do aktualnego numeru (10.1)

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, historię języka ukraińskiego, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności j. ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie związki literacko-kulturowe oraz językowe, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w latach ubiegłych wyniósł 80 procent. Czasopismo indeksowane jest w m.in. w Index Copernicus International, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, PBN Polska Bibliografia Naukowa i innych.  

        Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 1 marca 2022 roku pod adresem sup@amu.edu.pl  Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami. Informacje na temat przygotowania tekstów do druku znajdują się na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/about 


Więcej…

2022 stycznia 31

Nabór do aktualnego numeru

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, historię języka ukraińskiego, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności j. ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie związki literacko-kulturowe oraz językowe, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w latach ubiegłych wyniósł 80 procent. Czasopismo indeksowane jest w m.in. w Index Copernicus International, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, PBN Polska Bibliografia Naukowa i innych.  

          Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 1 października 2021 roku pod adresem sup@amu.edu.pl  Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami. Informacje na temat przygotowania tekstów do druku znajdują się na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/about 


Więcej…

2021 czerwca 23
Wyświetl wszystkie wydania