Studia Ukrainica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 11 Nr 2 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 19

Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).
Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikację artykułów.

INDEKSOWANE W:
Arianta, BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUSIndex Copernicus, PKP IndexWorldCat, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023): 40
ICV 2022: 100.00


DOI:
10.14746/sup
ISSN: 2300-4754
ISSN online: 2720-1953

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Studia Ukrainica Posnaniensia" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogłoszenia

Nabór do aktualnego numeru (XII/2)

Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 1 sierpnia 2024 roku pod adresem sup@amu.edu.pl 


Więcej…

2022 czerwca 1

Nabór do aktualnego numeru (10.1)

Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 1 marca 2022 roku pod adresem sup@amu.edu.pl 


Więcej…

2022 stycznia 31

Nabór do aktualnego numeru

Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 1 października 2021 roku pod adresem sup@amu.edu.pl 


Więcej…

2021 czerwca 23

Wstęp

Jarosław Poliszczuk, Anna Horniatko-Szumiłowicz
5-16
DO CZYTELNIKÓW
PDF PDF (Українська) PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania