Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UAM Anna Hоrniatko-Szumiłowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

ORCID: 0000-0003-1625-6193

Redaktor naukowy

prof. dr hab. Yaroslav Polishchuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

ORCID: 0000-0001-9081-7900

Sekretarz

dr Ryszard Kupidura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

ORCID: 0000-0003-4237-3828

Rada Naukowa

Członkowie krajowi:

prof. Oleh Beley (Uniwersytet Wrocławski)

ORCID: 0000-0003-3762-5111

prof. Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński)

ORCID: 0000-0002-3836-2221

prof. Przemysław Jóźwikiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

ORCID: 0000-0002-3654-7724

prof. Roman Mnich (Uniwersytet Warszawski)

ORCID: 0000-0003-3384-2821

prof. Ihor Nabytowycz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ORCID: 0000-0001-9453-158X

prof. dr hab. Alicja Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

ORCID: 0000-0001-5549-7550

prof. Walentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski)

ORCID: 0000-0003-0484-6874

Członkowie zagraniczni:

prof. Alla Arkhanhelska (Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu, Czechy)

ORCID: 0000-0003-0699-3026

prof. Vitaly Chernetsky (Uniwersytet Columbia, USA)

ORCID: 0000-0002-4526-4750

prof. Andriy Danylenko (Uniwersytet Pace w Nowym Jorku, USA)

ORCID: 0000-0002-7710-4030

prof. Orysia Demska (Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina)

ORCID: 0000-0002-8915-0456

prof. George G. Grabowicz (Uniwersytet Harwarda, USA)

ORCID: 0000-0003-1513-8187

prof. Mychajło Hnatiuk (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

ORCID:

prof. Tamara Hundorowa (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina)

ORCID: 0000-0002-2531-9953

prof. Mykoła Ilnycki (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

ORCID:

prof. Panayot Karagyozov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)

ORCID: 0000-0002-9067-0301

prof. Larysa Masenko (Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina)

ORCID: 0009-0006-7759-4734

prof. Michael Moser (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

ORCID: 0000-0002-3693-1291

prof. Jewhen Nachlik (Instytut Iwana Franki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów, Ukraina)

ORCID: 0000-0001-7701-9795

prof. Mychajło Najenko (Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)

ORCID:

prof. Marko Pavlyshyn (Uniwersytet im. Johna Monasha, Australia)

ORCID: 0000-0002-0267-3132

prof. Feliks Sztejnbuk (Uniwersytet Jana Komenskiego w Bratyslawie, Słowacja)

ORCID: 0000-0002-4852-815X

prof. Oleh Tyshchenko (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)

ORCID: 0000-0001-7255-2742

prof. Anatolij Zahnitko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet Doniecki im. Wasyla Stusa, Ukraina)

ORCID: 0000-0001-7398-6091