Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UAM Anna Hоrniatko-Szumiłowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Poznań, Polska

Redaktor naukowy

prof. dr hab. Yaroslav Polishchuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ukraina

Sekretarz

dr Ryszard Kupidura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Zakład Ukrainistyki, Polska

Rada Naukowa

prof. dr hab. Alla Arkhanhelska, Palacký University in Olomouc, Czech Republic

prof. dr hab. Andriy Danylenko, Pace University in New York, USA

prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Mykhailo Hnatiuk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, Ukraina

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. dr hab. Panayot Karagyozow, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bułgaria

prof. dr hab. Iryna Kochan, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, Ukraina

prof. dr hab. Michael Moser, University of Vienna, Austria

prof. dr hab. Lesya Mushketyk, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraina

prof. dr hab. Igor Nabytovych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. dr hab. Lyudmyla Popowych, University of Belgrade,

prof. dr hab. Walentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. dr hab. Oleh Tyshchenko, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

prof. dr hab Anatoliy Zagnitko, National Academy of Sciences of Ukraine, Vasyl' Stus Donetsk National University (Vinnytsia / Ukraine), Ukraina

prof. dr hab. András Zoltán, Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary