Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UAM Anna Hоrniatko-Szumiłowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Poznań, Polska

Redaktor naukowy

prof. dr hab. Yaroslav Polishchuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ukraina

Sekretarz

dr Ryszard Kupidura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Zakład Ukrainistyki, Polska

Rada Naukowa

Członkowie krajowi:

prof. Oleh Beley (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Przemysław Jóźwikiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Roman Mnich (Uniwersytet Warszawski)

prof. Ihor Nabytowycz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Alicja Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. Walentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie zagraniczni:

prof. Alla Arkhanhelska (Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu, Czechy)

prof. Vitaly Chernetsky (Uniwersytet Columbia, USA)

prof. Andriy Danylenko (Uniwersytet Pace w Nowym Jorku, USA)

prof. Orysia Demska (Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina)

prof. George G. Grabowicz (Uniwersytet Harwarda, USA)

prof. Mychajło Hnatiuk (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

prof. Tamara Hundorowa (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina)

prof. Mykoła Ilnycki (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

prof. Panayot Karagyozov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)

prof. Larysa Masenko (Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina)

prof. Michael Moser (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

prof. Jewhen Nachlik (Instytut Iwava Franki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów, Ukraina)

prof. Mychajło Najenko (Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)

prof. Marko Pavlyshyn (Uniwersytet im. Johna Monasha, Australia)

prof. Feliks Sztejnbuk (Uniwersytet Jana Komenskiego w Bratyslawie, Słowacja)

prof. Oleh Tyshchenko (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)

prof. Anatolij Zahnitko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet Doniecki im. Wasyla Stusa, Ukraina)