METODA KOMUNIKACYJNA W ZORIENTOWANYM ZAWODOWO PODEJŚCIU DO NAUCZANIA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

metoda komunikacyjna
kompetencje komunikacyjno-gramatyczne
język ukraiński
komunikacja zawodowa
zadanie
ćwiczenie
studenci zagraniczni

Jak cytować

LIAKH, T. (2021). METODA KOMUNIKACYJNA W ZORIENTOWANYM ZAWODOWO PODEJŚCIU DO NAUCZANIA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 25–36. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.02

Abstrakt

Funkcjonowanie metody komunikacyjnej w zawodowym podejściu do nauczania języka ukraińskiego studentów zagranicznych kierunków medycznych jest mało zbadane, co uwarunkowuje aktualność tego tematu. Stwierdzono, że badacze różnią się w swojej opinii na temat roli komponentu komunikacyjnego i gramatycznego w nauczaniu języka ukraińskiego jako języka obcego. Ponadto współczesne podręczniki nie mają wystarczającej liczby ćwiczeń, aby rozwinąć komunikację zawodową. Celem pracy jest poznanie zastosowania metody komunikatywnej w profesjonalnym podejściu do nauczania języka ukraińskiego (jako języka obcego), opracowanie odpowiednich ćwiczeń i zadań. Stwierdzono, że w procesie uczenia się komunikacji w języku obcym istotne jest przedstawienie i opanowanie materiału gramatycznego przez studentów. Przedstawiono przykłady zadań i ćwiczeń mających na celu rozwój kompetencji komunikacyjnych i gramatycznych studentów-medyków zagranicznych w zakresie komunikacji zawodowej.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.02
PDF (Українська)

Bibliografia

Azarova N.V., Interaktyvni tekhnolohii navchannia maibutnikh pravnykiv [Interactive technologies for training future lawyers], [v:] „Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly: zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Pavla Tychyny”, 2011, vyp. 39, Chastyna 2, s. 7–13.

Bodnariuk L., Spetsyfika navchannia ukrainskoi movy studentiv-inozemtsiv medychnykh VNZ u hrupakh z anhliiskoiu movoiu vykladannia [Specificity of the Ukrainian-language teaching of foreign students of medical universities in groups with English language teaching], [v:] „Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii”, 20, nr 5, s. 217–230.

Vdovina O.O., Osoblyvosti formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii inozemnykh studentiv [Features of formation of communicative competence of foreign students], [v:] “Young Scientist”, 2019, nr 5.1 (69.1), s. 47–50.

Havryliuk A.P., Zastosuvannia komunikatyvnoho metodu vykladannia inozemnykh mov u VNZ [Application of the communicative method of teaching foreign languages in higher educational institutions], [v:] Elektronnyi resurs: http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/onlayn_tezi_gavrilyuk.pdf (20.06.2021).

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessement], Kyiv: Lenvit, 2003.

Interaktyvni metody navchannia: navch. Posibnyk [Interactive teaching methods: learner’s guide], za red. P. Shevchuka i P. Fenrykha, Shchetsin: Vyd-vo WSAP, 2005.

Kaniuk O., Kohnityvno-komunikatyvnyi pidkhid u metodytsi vykladannia inozemnoi movy [Communicative and cognitive approach in teaching foreign language], [v:] „Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii”, 2019, vyp. 17, s. 231–239.

Kozhushko I.A., Innovatsiini pidkhody ta metody vykladannia ekspres-kursu ukrainskoi movy yak inozemnoi [Innovative approaches and methods of intensive teaching of Ukrainian language as a foreign language], [v:] „Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity”, 2015, vyp. 27, s. 42–50.

Korol S.V., Komunikatyvnyi pidkhid u navchanni inozemnykh mov [Communicative approach in foreign language teaching], [v:] „Pedahohichnyi dyskurs”, 2012, vyp. 11, s. 133–136.

Liakh T.O., Ukrainska mova yak inozemna: profesiine movlennia. Praktychnyi kurs dlia inozemnykh studentiv medychnykh spetsialnostei VZO: Navchalnyi posibnyk [Ukrainian as foreign: professional speech. Practical course for foreign students of medical specialties in higher educational institutions: learner’s guide], Uzhhorod: Hoverla, 2018.

Palamar L., Pryntsypy ukladannia pidruchnyka z ukrainskoi movy dlia inozemnykh studentiv [The principles of creating a textbook of Ukrainian language for foreign students], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2008, vyp. 3, s. 40–47.

Selivestrova L., Linhvistychna ta psykholohichna osnova navchannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Linguistic and psychological bases of studies of Ukrainian as foreign], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2007, vyp. 2, s. 8–13.

Sysoieva S.O., Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk [Interactive technologies of adult learning: learner’s guide], Kyiv: VD „EKMO”, 2011.

Sokil B., Metody vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi ta yikh kharakterystyka [Methods of study of Ukrainian as foreign and their description], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2007, vyp. 2, s. 14–18.

Subota L., Komunikatyvna orhanizatsiia naukovoho tekstu u protsesi profesiinoi pidhotovky inozemnykh studentiv nemovnoho VNZ [Communicative organization of scientific text in the educational process of teaching international students in non-language higher educational institutions: learner’s guide], [v:] „Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna»”, 2015, vyp. 53, s. 317–320.

Tyshkovets M., Vykorystannia komunikatyvnoho metodu vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi u medychnomu VNZ [Use of the communicative method of studying the Ukrainian language as a foreign language in a medical higher educational institutions], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2013, vyp. 8, s. 40–48.

Ushakova N.I., Kohnityvni osnovy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti inozemnykh studentiv u pidruchnyku z movy navchannia [The cognitive bases of forming the communicative competence of foreign students in the second language manual], [v:] „Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky. Naukovi doslidzhennia. Dosvid. Poshuky”, 2014, vyp. 25, s. 65–74.

Ushakova N., Trostynska O., Vyvchennia ukrainskoi movy studentamy-inozemtsiamy: kontseptualni zasady [Learning Ukrainian as a foreign language by international students studying in Ukrainian high schools: a conceptual basis], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2014, vyp. 9, s. 12–21.

Shumylo I.I., Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii na zaniattiakh inozemnoi movy [Forming foreign language communicative competence by applying interactive technologies], [v:] „Molodyi vchenyi: Pedahohichni nauky”, 2006, nr 12.1 (40), s. 559–562.