Kontakt

Redakcja Teologii Praktycznej - ks. Mieczysław PolakWydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuul. Wieżowa 2/461-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Mieczysław Polak
ks.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Wsparcie techniczne

Pressto