Kontakt
Redakcja Teologii Praktycznej - ks. Mieczysław Polak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Mieczysław Polak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Wsparcie techniczne

Pressto