Finansowanie czasopisma

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Teologia Praktyczna Nr 1(2001), Nr 1(2001), Nr 2(2001), Nr 3(2002), Nr 4(2003), Nr 5(2004), Nr 6(2005), Nr 7(2006), Nr 8(2007), Nr 9(2008)  – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.