Pastoralna tożsamość prezbitera jako podstawa i cel seminaryjnej formacji pastoralnej

Main Article Content

Mieczysław Polak

Abstrakt

Kształcenie pastoralne przyszłych prezbiterów domaga się odnowy. Taki postulat zawiera w sobie nowe Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis wydane przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Wskazuje ono, że formacja kandydata do kapłaństwa powinna odnosić się do tożsamości prezbitera. Wynika z tego, iż także seminaryjna formacja pastoralna musi za swoją podstawę i swój cel przyjąć właściwą wizję pastoralnej tożsamości prezbitera. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie pastoralnej tożsamości prezbitera w aspekcie ontologicznym, kairologicznym i prakseologicznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polak, M. (2017). Pastoralna tożsamość prezbitera jako podstawa i cel seminaryjnej formacji pastoralnej. Teologia Praktyczna, (18), 103-112. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.07
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mieczysław Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

ks. dr hab. profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

  1. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981).
  2. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25.03.1992).
  3. Jan Paweł II: Prezbiterat – służebne uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa. Audiencja generalna (31.03.1993). W: Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski. Watykan 1996.
  4. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Watykan 2016.
  5. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium Tota Ecclesia o posłudze i życiu kapłanów (31.01.1994).
  6. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Kapłan – głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (19.03.1999).
  7. Polak M.: Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła. „Teologia Praktyczna”. T. 15: 2014.
  8. Polak M.: Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera. Poznań 2016.
  9. Polak M.: Zarys koncepcji duszpasterstwa mistagogicznego. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013.
  10. Rahner K.: Neue Ansprüche der Pastoraltheologie an die Theologie als Ganze. W: „Schriften zur Theologie” T. 9. Einsiedeln 1970.